Hậu Giang tổ chức tập huấn về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2024.

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Hậu Giang đã triển khai, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống khủng bố tại công trình, mục tiêu, tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Các đại biểu, được lãnh đạo Cục An ninh nội địa Bộ Công an, triển khai một số chuyên đề về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Các đại biểu, được lãnh đạo Cục An ninh nội địa Bộ Công an, triển khai một số chuyên đề về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Ngoài ra, tỉnh tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tích cực của Nhân dân và các lực lượng chính trị nòng cốt, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, nhất là địa bàn cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục An ninh nội địa - Bộ Công an triển khai một số chuyên đề như: Khái quát tình hình khủng bố trong và ngoài nước, nguy cơ khủng bố đối với Việt Nam và một số giải pháp; Quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố, nhận diện chất nổ, hóa chất tiền chất nổ, vật liệu nổ tự chế, một số tình huống khủng bố có thể xảy ra và xử lý ban đầu...

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp mà địch, phần tử xấu có thể lợi dụng tiến hành các hoạt động khủng bố, gây rối, phá hoại"

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung tiếp thu các kiến thức được truyền đạt, mạnh dạn phản ánh, trao đổi, phân tích làm rõ các vấn đề còn vướng mắc. Bên cạnh đó, các đơn vị cần vận dụng những lý luận được trao đổi vào thực tiễn, công tác nhằm góp phần đảm bảo, tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đọc thêm