HNX bắt đầu công bố dữ liệu tự doanh chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thực hiện công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở này, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

HNX bắt đầu công bố dữ liệu tự doanh chứng khoán

Nội dung thông tin công bố bao gồm: Khối lượng/Giá trị mua tự doanh; Khối lượng/Giá trị bán tự doanh; Tổng khối lượng/Giá trị tự doanh trong ngày giao dịch đối với các mã chứng khoán.

Thời điểm công bố: cuối ngày giao dịch.

Dữ liệu giao dịch tự doanh các thị trường được công bố tại địa chỉ sau đây:

+ Thị trường cổ phiếu niêm yết: https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-ny-hnx.html

+ Thị trường cổ phiếu UPCoM: https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-up-hnx.html

+ Thị trường chứng khoán phái sinh: https://derivatives.hnx.vn/web/phai-sinh/trang-chu

Trước đó, HNX đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên.

Đây là những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, UBCKNN đã đưa ra nhằm tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm