Hoàn thiện pháp luật liên quan mật thiết đến quyền lợi người dân

(PLVN) - Cùng với việc tạo sự đồng thuận của nhân dân khi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan mật thiết đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Nhiều chuyển biến tích cực

Hôm qua (20/7), Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ-TW của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, hoạt động của Mặt trận chuyển dần theo hướng tập trung về cơ sở và địa bàn khu dân cư. Nhiều địa phương đã chú trọng chỉ đạo và xây dựng mô hình mới trên từng lĩnh vực, đi sâu từng đối tượng bằng nhiều phong trào cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động và chủ trì được nâng lên.

MTTQ Việt Nam đã thường xuyên nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Việc chủ trì tổ chức tiếp xúc cử tri và tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ngày càng có nhiều đổi mới, thiết thực.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Mặt trận những năm gần đây đã thể hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc những lĩnh vực, vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh, đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Mặt trận. Thông qua việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận đã thể hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

Nhất quán chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới. Mặt trận đã duy trì và phát triển quan hệ có chiều sâu với các tổ chức nhân dân của các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, với các đối tác truyền thống, các địa bàn trọng điểm, các tổ chức, cá nhân có thiện chí với Việt Nam. 

Cùng với đó, Mặt trận đã tăng cường vận động, phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài tham gia công tác đối ngoại nhân dân; tham gia có hiệu quả các diễn đàn, hoạt động của các cơ chế khu vực và quốc tế vì lợi ích của quốc gia.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ nhằm giới thiệu về chính sách đối ngoại của đất nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của Mặt trận nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, những kết quả đạt được của đất nước trong thời gian qua cho thấy, Nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng. Đặc biệt là những chỉ đạo quyết liệt của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đó là công tác Dân vận, Mặt trận có mặt vẫn chưa theo kịp sự thay đổi về tâm tư, tình cảm của đoàn viên, hội viên; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng trong Nhân dân. Việc nắm tình hình Nhân dân và hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế…

Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận trong giai đoạn tới, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục bám sát, triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung quy định trong Quyết định 290-QĐ/TW và các Quyết định, chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống nhân dân.

Từ đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động phải phù hợp về hình thức, nội dung, Nhân dân được nâng cao nhận thức, đồng thời phải chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực,  sự nỗ lực không ngừng của MTTQ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để gần dân, sát dân hơn, phản ánh tiếng nói của Nhân dân đối với Đảng. 

Trong bối cảnh mới còn nhiều vấn đề bức xúc, khiếu nại của dân còn phức tạp, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc nêu gương của cán bộ đảng viên còn hạn chế… bà Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, thực chất.

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và các nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân đối với Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân.

Thời gian tới, hoạt động của Mặt trận cần hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

Cùng với việc tạo sự đồng thuận của Nhân dân khi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, MTTQ cần tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan mật thiết đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, ngày 15/10 tới đây sẽ công bố toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bởi vậy, Ban Dân vận và MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức các cuộc đóng góp ý kiến mang tiếng nói, hơi thở của các tầng lớp Nhân dân đến với Đại hội Đảng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm