Hội đồng Bảo an gia hạn nhiệm vụ của phái bộ LHQ tại Afghanistan trong sáu tháng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu đã thông qua một nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) trong sáu tháng, cho đến ngày 17/3/2022.

Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết mở rộng nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ LHQ ở Afghanistan (UNAMA) trong sáu tháng, cho đến ngày 17/3/2022. Ảnh: LHQ / phát qua Tân Hoa xã

Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết mở rộng nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ LHQ ở Afghanistan (UNAMA) trong sáu tháng, cho đến ngày 17/3/2022. Ảnh: LHQ / phát qua Tân Hoa xã

Nghị quyết 2596, đã giành được sự ủng hộ nhất trí của hội đồng 15 thành viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hiện diện của UNAMA và các cơ quan, quỹ và chương trình khác của Liên hợp quốc trên khắp Afghanistan.

Nó cũng kêu gọi tất cả các bên Afghanistan và quốc tế phối hợp với UNAMA trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình và đảm bảo an toàn, an ninh và tự do đi lại của LHQ và các nhân viên liên quan trên khắp đất nước.

Nghị quyết yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc đệ trình một báo cáo bằng văn bản lên Hội đồng Bảo an trước ngày 31/1/2022 về các khuyến nghị chiến lược và hoạt động cho nhiệm vụ của UNAMA dựa trên những phát triển chính trị, an ninh và xã hội gần đây.

Nó cũng yêu cầu tổng thư ký thông báo tóm tắt cho Hội đồng Bảo an về tình hình ở Afghanistan và công việc của UNAMA mỗi tháng một lần trước khi nghị quyết hiện tại hết hiệu lực.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm