Hội đồng Giáo sư nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm với 339 ứng viên năm 2020

(PLVN) - Hội đồng Giáo sư nhà nước (GSNN) vừa tổ chức phiên họp lần thứ VI nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư (GS) ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, Phó Giáo sư (PGS) năm 2020. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì phiên họp.

Hội đồng Giáo sư nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm với 339 ứng viên năm 2020.

Hội đồng Giáo sư nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm với 339 ứng viên năm 2020.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng GSNN, năm 2020, kết quả xét tại các Hội đồng cơ sở chuyển lên xét tại các Hội đồng GS ngành/liên ngành là 457 ứng viên (67 ứng viên GS, 390 ứng viên PGS). Sau đó, 7 ứng viên xin rút, còn lại 450 ứng viên. Như vậy, tổng số hồ sơ xét chính thức tại các Hội đồng GS ngành/liên ngành năm 2020 là 450 hồ sơ, trong đó có 66 ứng viên GS và 384 ứng viên PGS.

Kết quả đề nghị xét tại Hội đồng GSNN là 357 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên GS, 317 ứng viên PGS. Sau khi có ý kiến rà soát của Văn phòng Hội đồng GSNN, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng GSNN là 343 ứng viên, trong đó có 39 ứng viên GS và 304 ứng viên PGS.

Sau một ngày làm việc, Hội đồng GSNN đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 người, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GSNN nhấn mạnh: Hội đồng GS các cấp đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xét, bảo đảm chính xác, công bằng, công tâm, khách quan theo hướng nâng cao chất lượng GS, PGS.

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng GSNN chỉ đạo Văn phòng Hội đồng GSNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện công tác công khai kết quả xét và thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng quy định và đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm