Họp Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

(PLVN) - Ngày 9/5, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập.
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, Dự thảo Luật sau chỉnh lý gồm 07 chương, 54 điều. So với dự thảo Chính phủ trình giảm 05 điều (bỏ 07 điều và bổ sung mới 02 điều). Dự thảo Luật được chỉnh lý bảo đảm các nguyên tắc: Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013; đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, không thay thế toàn bộ các luật hiện hành; bám sát 09 nhóm chính sách đã được thông qua; cụ thể tối đa cơ chế, chính sách đặc thù để áp dụng được ngay; những vấn đề ủy quyền thì quy định ủy quyền cho các chủ thể có thẩm quyền theo pháp luật, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ; thực hiện việc phân quyền mạnh, đồng thời quy định trách nhiệm tương ứng của Hà Nội gắn với quy trình, thủ tục và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức trình bày báo cáo.

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức trình bày báo cáo.

Tại cuộc họp, thành viên Tổ biên tập đã tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung: nguyên tắc áp dụng pháp luật; tổ chức chính quyền đô thị; TOD; quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác công trình hạ tầng; quy hoạch, quản lý đê điều…

Sau khi nghe trao đổi, Thứ trưởng yêu cầu Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp; nghiên cứu tiếp thu, điều chỉnh dự thảo một số điều luật; tổng hợp xin ý kiến các nội dung còn nhạy cảm. Thứ trưởng lưu ý đây là Luật đặc thù nên chỉ quy định những nội dung thật sự khác biệt, vượt trội.

Một số hình ảnh các thành viên phát biểu tại cuộc họp:

Đọc thêm