Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) giới thiệu một số động tác chỉ huy, điều khiển giao thông trên xe ô tô, mô tô của CSGT dẫn đoàn xe ưu tiên đồng thời hướng dẫn người tham gia giao thông thực hiện sao cho đúng...

Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông lưu thông cùng chiều đường giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải đoàn xe.

Tay phải của Cảnh sát giao thông đưa cánh tay dưới và bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông vuông góc với cánh tay trên, lòng bày tay hướng ra ngoài đưa xuống ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên ảnh 1

Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông lưu thông ngược chiều đường giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái đoàn xe.

Tay trái của Cảnh sát giao thông đưa ra; cánh tay dưới và bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông vuông góc với cánh tay trên, lòng bày tay hướng ra ngoài vuông góc với mặt đất đưa xuống ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên ảnh 2

Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông phía bên phải, bên trái đoàn xe cùng lúc giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường của mình.

Cùng lúc cánh tay phải và cánh tay trái của Cảnh sát giao thông thực hiện đồng thời động tác yêu cầu người tham gia giao thông giảm tốc độ, đi sát phần đường kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên ảnh 3

Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông phía bên phải đoàn xe tạm thời dừng lại

Tay phải của Cảnh sát giao thông đưa ra ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất. Đồng thời, đưa gậy điều khiển giao thông lên vuông góc với cánh tay trên, cánh tay dưới, lòng bày tay hướng ra ngoài vuông góc với mặt đất, kết hợp thổi 01 (một) tiếng còi dài, mạnh.

Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên ảnh 4

Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông phía bên trái đoàn xe tạm thời dừng lại

Tay trái của Cảnh sát giao thông đưa ra ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất. Đồng thời, bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông đưa lên vuông góc với cánh tay trên, cánh tay dưới, lòng bày tay hướng ra ngoài vuông góc với mặt đất, kết hợp thổi 01 (một) tiếng còi dài, mạnh.

Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên ảnh 5

Động tác trên xe mô tô yêu cầu người tham gia giao thông phía bên phải và bên trái đoàn xe tạm thời dừng lại

Cùng lúc cánh tay phải và cánh tay trái của Cảnh sát giao thông thực hiện đồng thời động tác yêu cầu người tham gia giao thông dừng lại kết hợp thổi 01 (một) tiếng còi dài, mạnh.

Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên ảnh 6

Động tác trên xe ô tô yêu cầu người tham gia giao thông lưu thông cùng chiều đường giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải đoàn xe.

Sau khi hạ kính bên phải xe ô tô xuống, tay phải của Cảnh sát giao thông đưa cánh tay dưới và bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông vuông góc với cánh tay trên, lòng bày tay hướng ra ngoài đưa xuống ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên ảnh 7

Động tác trên xe ô tô yêu cầu người tham gia giao thông lưu thông ngược chiều đường giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái đoàn xe

Sau khi hạ kính bên trái xe ô tô xuống, tay trái của Cảnh sát giao thông đưa ra cánh tay dưới và bàn tay cầm gậy điều khiển giao thông vuông góc với cánh tay trên, lòng bày tay hướng ra ngoài vuông góc với mặt đất đưa xuống ngang vai, bàn tay, cánh tay dưới, cánh tay trên thành một đường thẳng, lòng bàn tay úp xuống, song song với mặt đất kết hợp thổi 02 (hai) tiếng còi ngắn, nhanh.

Hướng dẫn cách thực hiện đúng theo động tác của cảnh sát dẫn đoàn xe ưu tiên ảnh 8

Cùng chuyên mục

Đọc thêm