Khi nào các trường THPT ở Hà Nội 'chốt' chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước ngày 29/1, các trường THPT tại Hà Nội phải báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới có công văn về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đó, Sở hướng dẫn các đơn vị xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của năm học tới dựa trên việc thực hiện nghiêm các văn bản liên quan; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập và công lập tự chủ tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, triển khai thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, thực hiện đúng quy định về thu chi tài chính.

Đối với các cơ sở giáo dục tư thục, Sở yêu cầu thực hiện đúng thông tư số 36, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chấn chỉnh tình trạng thu chi trong nhà trường theo đúng quy định.

Riêng các Trung tâm GDTX - GDNN, các trường trung cấp, cao đẳng thực hiện đúng các quy định về quy chế tổ chức và hoạt động.

Trong văn bản hướng dẫn, Sở Giáo dục Hà Nội gửi kèm các biểu mẫu xác định chỉ tiêu tuyển sinh của từng loại hình trường để các đơn vị, nhà trường thực hiện. Các nhà trường căn cứ điều kiện thực tế (nguồn tuyển, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên…) để xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của đơn vị mình.

Hạn cuối để các trường nộp hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh về Sở là ngày 29/1.

Đọc thêm