Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

(PLVN) - Ngày 23/7, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả mà chương trình đã đạt được trong phục vụ xây dựng, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc. Các mô hình sinh kế, nuôi trồng, chế biến, sản xuất kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực… đã được nghiên cứu, kịp thời chuyển giao tới một số ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh và doanh nghiệp trong vùng Tây Bắc.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao việc Đại học Quốc gia Hà Nội đã kịp thời tổng hợp, chọn lọc các kết quả đạt được từ chương trình để tham gia góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ các tỉnh vùng Tây Bắc nhiệm kỳ 2015-2020; góp ý tư vấn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 cho các tỉnh vùng Tây Bắc. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm