Khối Thi đua các bộ, ngành nội chính TW tổng kết công tác Thi đua – khen thưởng

(PLVN) - Ngày 10/4 Khối Thi đua các bộ, ngành nội chính TW tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – khen thưởng (TĐKT) năm 2023.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng, Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hải Trâm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Phó Bí thư đảng ủy đoàn 969 tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

Về phía Kiểm toán Nhà nước, có Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và các Phó Tổng kiểm toán.

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: Hội nghị là cơ hội để nhìn lại phân tích rõ những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và nhìn nhận thẳng thắn vào những hạn chế để từ đó tìm ra những giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Hội nghị cũng suy tôn những điển hình tiên tiến trong khối, những bông hoa đẹp trong vườn hoa nhiều hương sắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng, Phó Tổng kiểm toán nhà nước Nguyên Tuấn Anh cho biết: Công tác TĐKT năm 2023 của Khối thi đua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các Bộ, ngành và sự hướng dẫn thường xuyên của Ban TĐKT TW, nên đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các Bộ, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác TĐKT ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác TĐKT đã được lãnh đạo ở từng Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ngành, vì vậy, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Các đồng chí điều hành Hội nghị

Các đồng chí điều hành Hội nghị

Các văn bản chỉ đạo về công tác TĐKT của các Bộ, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong khối quan tâm, triển khai thực hiện; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Thường trực Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Lãnh đạo các Bộ, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa thật sự đồng đều ở các cơ quan, đơn vị; chưa có nhiều đột phá mới trong tổ chức các phong trào;

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được quan tâm, xong chưa xây dựng được nhiều nhân tố mới tiêu biểu, điển hình để tạo sự lan tỏa, nêu gương, công tác tuyên truyền còn tập trung vào các đợt cao điểm; Công tác khen thưởng, đề nghị khen thưởng chưa dành nhiều sự quan tâm tới đối tượng làm việc trực tiếp; Hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong Khối thi đua chưa nhiều, chưa đa dạng.

Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng cho biết, giải pháp trong thời gian tới sẽ tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sức mạnh tổng hợp của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, thực chất, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Cờ luân lưu cho đơn vị Khối trưởng năm 2024 là TANDTC

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Cờ luân lưu cho đơn vị Khối trưởng năm 2024 là TANDTC

Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Tổ chức các phong trào thi đua phải có chiều sâu, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng Bộ, ngành. Qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời; Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

Đẩy mạnh việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị; hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của từng Bộ, ngành trong Khối.

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến các cấp thuộc các Bộ, ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đại diện các Bộ, ngành tại Lễ ký giao ước thi đua 2024

Đại diện các Bộ, ngành tại Lễ ký giao ước thi đua 2024

Tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua cũng như kinh nghiệm trong công tác xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, nhằm nhân rộng các mô hình mới và hay, cách làm hiệu quả; Quan tâm đảm bảo nguồn lực phù hợp cho tổ chức thực hiện hiệu quả công tác TĐKT tại các Bộ, ngành. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cơ quan Thường trực Thi đua - Khen thưởng.

Ông cũng đề nghị Lãnh đạo các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt trong bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT tại đơn vị, tạo động lực để cán bộ, công chức nâng cao tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục gắn bó, cống hiến cho sự phát triển phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn cụ thể về công tác TĐKT cho phù hợp với thực tiễn và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ, ban ngành Khối thi đua đã có nhiều tham luận về những cách làm hay, sáng kiến tốt, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng TW

Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng TW

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng TW ghi nhận và đánh giá cao các phong trào thi đua của các bộ, ngành trong Khối Nội chính “Qua theo dõi, Khối nội chính với những Bộ ngành quan trọng có nhiều phong trào thi đua tốt, các phong trào đều hướng tới thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác khen thưởng triển khai hiệu quả”. Ông Giang cũng mong muốn Khối Nội chính có thêm nhiều gương điển hình được phát hiện, nhân rộng và lan tỏa.

Trưởng Ban Thi đua khen thưởng cũng đề nghị các lãnh đạo các Bộ ngành trong khối tiếp tục quan tâm công tác Thi đua khen thưởng đồng thời bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức bộ máy đủ sức, đủ tầm làm công tác tham mưu nhất là trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc sắp tới.

Đọc thêm