Không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động xuất bản

(PLVN) - Ngày 16/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng trong tình hình mới đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xuất bản. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem đến nhiều cơ hội và thách thức đan xen đối với ngành xuất bản nói chung và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục đổi mới về cơ chế quản lý, công tác biên tập, xuất bản để nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức sách, tập trung vào những vấn đề lý luận, thực tiễn cấp thiết, phản ánh và thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; nâng cao tính chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vì đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng bốn tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba tặng hai cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm