Không phân bổ hết vốn đầu tư công sẽ bị thu hồi

(PLVN) - Ngày 13/3, tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh này đang tập trung chỉ đạo, xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, trường hợp không phân bổ hết số vốn sẽ bị thu hồi.

Cảng Chu Lai Quảng Nam

Cảng Chu Lai Quảng Nam

Để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài.

Theo đó, trước ngày 31/3/2021, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung phân bổ kế hoạch vốn đối với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021, được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 9/12/2020 và nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020.

Trong trường hợp các địa phương không phân bổ hết số vốn kế hoạch được giao theo thời gian quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi, điều chuyển cho các ngành, địa phương khác có nhu cầu bố trí kế hoạch vốn hoặc nộp trả ngân sách Trung ương trước ngày 30/6/2021; Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 giữa các dự án trong nội bộ ngành, địa phương trước ngày 15/11/2021.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và các chủ đầu tư cần xác định, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình để chủ động khắc phục.

Cụ thể, đối với các dự án có mức vốn bố trí cao nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp, khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc; Đồng thời xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021, cần tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Đối với các dự án khởi công mới, các đơn vị cần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo thời gian giải ngân kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện dự án; Nhanh chóng thực hiện thủ tục đầu tư các dự án ODA để bảo đảm tiến độ giải ngân theo đúng cam kết với nhà tài trợ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm