Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng: Khó cũng phải làm thật tốt

(PLVN) - Ý kiến trên được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng (PCTN) – thực trạng và giải pháp” do Ban Nội chính Trung ương tổ chức ngày 21/1. Hội thảo có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội thảo.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu và các tham luận đã tập trung đi sâu phân tích một số vấn đề có tính lý luận về kiểm soát quyền lực cũng như thực trạng kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực như quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp để kiểm soát quyền lực nhằm PCTN có hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, kiểm soát quyền lực là một điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong cơ chế vận hành của các thể chế chính trị nói chung, đồng thời cũng là yếu tố có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong lĩnh vực PCTN nói riêng.

Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận tại hội thảo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng thống nhất với các ý kiến đề xuất giải pháp cơ bản, có tính chất nền tảng nhằm kiểm soát quyền lực. Trong đó, cần quán triệt nguyên tắc, mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bởi cơ chế, quyền lực phải được ràng buộc chặt chẽ với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng quyền lực; từ đó, hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trước hết là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Quy định cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên trong, kiểm soát lẫn nhau và kiểm soát từ bên ngoài đối với các cơ quan trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực về PCTN nói riêng phải phù hợp với thể chế chính trị của nước ta; tuân thủ các nguyên tắc tổ chức của Đảng và Nhà nước và đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngoài ra, cần hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để ngăn chặn “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về báo chí, thông tin để vừa phát huy vai trò to lớn của báo chí trong phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan báo chí. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm