Kiên Giang sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

(PLVN) -Ngày 23/7, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang chủ trì hội nghị.

Kiên Giang sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng, ngành Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện bài bản các nhiệm vụ công tác tư pháp và tương đối đầy đủ theo chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Các lĩnh vực công tác đều có xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và được triển khai thực hiện kịp thời theo tiến độ kế hoạch, trong đó nhiều lĩnh vực công tác đạt kết quả tích cực như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL đã giúp cho tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương; Quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; Phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; Công tác trợ giúp pháp lý đã giúp cho người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em ngày càng có khả năng tiếp cận pháp luật nhiều hơn, thể hiện được chính sách và sự quan tâm thiết thực nhất của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

Kiên Giang sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm ảnh 1
 

Công tác hành chính Tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân, bổ trợ Tư pháp và thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra... Đến nay, Kiên Giang có 1.859 tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật, có 964.783 đầu sách tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, ấp, khu phố. Trong đó, đã trang bị, khai thác, sử dụng 12 tủ sách tại các ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III (87 đầu sách/tủ), đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương chính sách, quy định pháp luật. 

Trong 6 tháng đầu năm các tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận 1.440 vụ, đưa ra hòa giải 1.318 vụ, hòa giải thành 1.113 vụ, đạt tỷ lệ 84,4% (tương đương so với cùng kỳ năm 2019). Sở đã tiếp nhận 136 hồ sơ, trong đó thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 85 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 04 quyết định tịch thu tang vật; 01 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; 07 hồ sơ có văn bản không xử phạt; 01 công văn không miễn tiền phạt; 01 hồ sơ chuyển cơ quan điều tra vì có dấu hiệu phạm tội; 02 quyết định chuyển vụ án hình sự (trong cùng hồ sơ có quyết định xử phạt); còn lại 38 hồ sơ đã trình và đang xử lý...Đến nay, đã có 145/145 xã, phường, thị trấn được trang bị máy tính, kết nối mạng Internet, máy in phục vụ công tác đăng ký hộ tịch; các cơ quan đăng ký hộ tịch tại cấp huyện và cấp xã đã bố trí công chức làm công tác hộ tịch đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định.

Song song đó, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý (TGPL), hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật, Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dưỡng, Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, Quản lý nhà nước về công tác pháp chế,  Công tác thi đua khen thưởng; cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang khẳng định: Trong 6 tháng cuối năm 2019 với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tiếp tục phát huy kết quả đạt được khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, hợp lý của dự thảo văn bản. 

Tăng cường công tác kiểm tra VBQPPL, đôn đốc xử lý những văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, chú trọng thực hiện việc xử lý các văn bản đã hết hiệu lực, trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội được phát hiện thông qua rà soát. 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực luật sư, giám định tư pháp.  Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tiếp tục chỉ đạo, điều hành, phối hợp có hiệu quả giữa Trung tâm với các cơ quan tiến hành tố tụng, tham gia Đoàn kiểm tra về TGPL trong hoạt động tố tụng ở một số huyện trong tỉnh. Tiếp tục tăng cường truyền thông về TGPL. 

Đồng thời, tập trung kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp, đặc biệt là công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã trong đó, chú trọng chỉ đạo đào tạo trình độ trung cấp luật trở lên đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để bảo đảm thực hiện tốt công tác tư pháp ở những cấp này. 

Tập trung tổ chức một số hoạt động nhằm hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp (như Hội thao sẽ được tổ chức vào ngày 22/7/2020 tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên).../. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm