Kiện toàn thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật

(PLVN) -Mới đây, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng và Quyết định kiện toàn Ban Thư ký giúp việc Hội đồng.

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017), mới đây Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng và Quyết định kiện toàn Ban Thư ký giúp việc Hội đồng.

Theo đó, Hội đồng PBGDPL gồm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cùng các Phó Chủ tịch: ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch đầu tư. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm