Kịp thời giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp năng lực của Chấp hành viên

(PLVN) -Một trong những giải pháp để nâng cao kết quả THADS trong Quý 2 và các Quý tiếp theo của năm 2020 đó là các cơ quan THADS địa phương cần kịp thời ra quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chi cục THADS, Chấp hành viên theo hướng đảm bảo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và thực tiễn việc tổ chức thi hành án.

Số việc, tiền phải thi hành tăng cao

Thực hiện Quyết định số 1484/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) cho các cơ quan THADS địa phương, nhìn chung các Cục THADS đã thực hiện nghiêm Chế độ báo cáo thống kê, số liệu về thi hành án ngày càng phản ánh chân thực kết quả THADS.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2020, kết quả thi hành án cả về việc, về tiền tính trên số tuyệt đối đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2019; kết quả xác minh, phân loại việc thi hành án dân sự cơ bản chính xác, đảm bảo độ tin cậy, tạo sự an tâm đối với công tác thi hành án dân sự. Kết quả thi hành án cả về việc và về tiền giữ vững được tiến độ. Một số địa phương đạt kết quả thi hành án về việc cao như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn; Một số địa phương có kết quả thi hành án về tiền cao như: Cao Bằng, Phú Thọ, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu...

Tuy nhiên, kết quả THADS về việc giảm 1,37%; về tiền giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, về việc: đã thi hành xong 162.404 việc trong số có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 40,7%; về tiền: đã thi hành xong hơn 14 ngàn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 9,81%.

Kết quả bán đấu giá tài sản, giao tài sản bán đấu giá thành chưa cao, còn tồn nhiều gây ảnh hưởng lớn đến kết quả thi hành án. Số việc phải định giá, bán đấu giá nhiều lần, trong đó có việc trên 20 lần nhưng không thành vẫn xảy ra nhiều và có tính chất phổ biến. Do đó, dẫn tới khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do tổng số việc, tiền phải thi hành tăng trong khi biên chế, kinh phí bị tiết giảm dẫn đến quá tải trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các cơ quan THADS. Số việc liên quan đến các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số việc và tiền phải thi hành. Đặc biệt, trong đó có nhiều việc có giá trị lớn, nhưng tài sản bảo đảm có giá trị thấp, tài sản đã bị tẩu tán, che giấu, hợp lý hóa hoặc tình trạng pháp lý của tài sản chưa rõ ràng, tài sản chưa có đủ giấy tờ thuộc sở hữu riêng của người phải thi hành án, tài sản là dự án chưa thực hiện xong phần đền bù...dẫn đến việc thi hành gặp rất nhiều khó khăn và đạt kết quả thấp.

Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kịp thời, phù hợp 

Vì vậy, để tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các Quý tiếp theo, lãnh đạo các Cục THADS địa phương cần kịp thời ra quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chi cục THADS, Chấp hành viên. Cùng với đó cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 4360/TCTHADS-THDLCN ngày 27/12/2019 của Tổng cục THADS về thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi THAHC và các kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, của Bộ Tư pháp về việc triển khai công tác năm 2020. Qua đó nhằm đảm bảo thống kê chính xác, đầy đủ ngay từ đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thi hành.

Các Cục trưởng, Chi cục trưởng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ để nắm chắc tiến độ tổ chức thi hành án, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn để tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên tổ chức thi hành án.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên để kịp thời phát hiện, sửa chữa, khắc phục những vi phạm, khuyết điểm hoặc xử lý vi phạm đồng thời tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt là quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án, nhất là những trường hợp pháp luật quy định chưa rõ, có nhiều cách hiểu khác nhau thì phải báo cáo xin ý kiến cấp trên như việc thẩm định giá, bán đấu giá bán tài sản thi hành án là cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán... 

Lãnh đạo các Cục THADS địa phương cần khẩn trương triển khai có hiệu quả nội dung các kết luận, chỉ đạo của các Đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 120/KH-BCSĐ ngày 19/12/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện các kết luận và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kết quả kiểm tra công tác tu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; và Kế hoạch số 4342/KH-TCTHADS ngày 25/12/2019 của Tổng cục THADS về việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 120-KH/BCSĐ ngày 19/12/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm