Kon Tum: Tổ chức thi hành kịp thời đối với các vụ việc có điều kiện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong tháng tiếp theo, các cơ quan THADS Kon Tum sẽ tập trung tăng cường công tác tổ chức, xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành kịp thời đối với các vụ việc có điều kiện thi hành.

Theo báo cáo kết quả công tác 2 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/11/2021) của Cục THADS tỉnh Kon Tum, trong số có điều kiện, toàn tỉnh đã giải quyết xong 472 việc, đạt tỷ lệ 30,65%; só tiền giải quyết xong là 21 tỷ 111 triệu 568 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 8,70%. Các cơ quan THADS tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tổng cục về công tác theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Một trong những khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay mà các cơ quan THADS của tỉnh gặp phải đó là tình trạng tài sản kê biên bán đấu giá qua nhiều lần vẫn không có người đăng ký mua, dẫn đến việc tổ chức thi hành án kéo dài, tài sản thế chấp có giá trị thấp trong khi thẩm định cho vay cao, do đó tỷ lệ số việc thi hành án chưa có điều kiện còn cao.

Trong tháng tiếp theo, các cơ quan THADS Kon Tum sẽ tập trung tăng cường công tác tổ chức, xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành kịp thời đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2022 đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố và Kế hoạch kiểm tra nội bộ tại đơn vị. Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng kịp thời; kiện toàn, sắp xếp, bố trí nhân sự cho Chi cục THADS có lượng án lớn…

Cùng chuyên mục
Ngành tòa án đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ người dân

Ngành tòa án đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ người dân

(PLVN) -Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tòa án nhân dân (TAND) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bắt kịp với nền tư pháp văn minh của thế giới… trong năm qua, ngành tòa án đã đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đọc thêm