Làm ở phòng Y tế có cần Chứng chỉ hành nghề dược?

(PLO) - Bà Lê Thị Hiền (Sóc Trăng) làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế (Phòng Y tế), ở vị trí quản lý dược tư nhân, mỹ phẩm, kiêm thêm thống kê, báo cáo, văn thư lưu trữ, không công tác ở bất kỳ vị trí nào như trong Điều 11 Luật Dược 2016. Bà Hiền hỏi, bà cần có chứng chỉ hành nghề Dược không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời bà Hiền như sau:

Theo nội dung phản ánh, bà Lê Thị Hiền đã nêu đúng các vị trí công việc yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Điều 11 Luật Dược 2016.

Do vậy, nếu bà Hiền đang công tác ở cơ quan quản lý nhà nước về y tế (Phòng Y tế) thì không phải có chứng chỉ hành nghề thuộc vị trí nào như trong Điều 11 Luật Dược 2016 và bà không cần phải có Chứng chỉ hành nghề dược.

Đọc thêm