Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên

(PLVN) - Ngày 17/1, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền, đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác công đoàn năm 2020. Tham dự có Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh.

Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên

Năm 2019 là năm hoạt động công đoàn của Bộ có nhiều khởi sắc. Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiều nhiệm vụ mới được triển khai, khối lượng công việc được thực hiện lớn, công tác cán bộ có sự thay đổi.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ủy ban Kiểm tra và các Ban Công đoàn đã chủ động công tác, bám sát kế hoạch công tác năm và nhiệm vụ được giao, từng đồng chí đã nỗ lực và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn của Bộ, do đó, đã hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm 2019. 

Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên ảnh 1
Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền phát biểu 

Năm 2019, bên cạnh các mặt công tác khác, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, người lao động được đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh. Các cấp công đoàn trong Bộ đều cử đại diện tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, thực hiện tốt chức năng đại diện cho người lao động.

Trong năm, Công đoàn Bộ đã có ý kiến để nâng lương đối với các trường hợp nâng lương thường xuyên và 61 trường hợp nâng lương trước thời hạn; tham gia Hội đồng Thi đua – khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của Bộ và các đơn vị, qua đó đã có ý kiến bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. 

Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên ảnh 2
 

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật được đẩy mạnh. Công đoàn Bộ cũng đã phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục có giải pháp chăm lo đời sống cho cán bộ, tiếp tục duy trì mức thu nhập tăng thêm, có 8/36 đơn vị có kinh phí hỗ trợ ăn trưa.

Công đoàn Bộ đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam và Học viện Tư pháp hỗ trợ ăn trưa cho cán bộ khó khăn có thu nhập thấp đang phải thuê nhà. Bên cạnh đó, công tác thăm hỏi, động viên cán bộ khó khăn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động phong trào khác cũng được chú trọng thực hiện.  

Có thể nói, hoạt động công đoàn năm 2019 đã thu hút, động viên được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ tham gia, góp phần xây dựng khối đoàn kết và góp phần quan trọng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm. 

Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên ảnh 3
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp và cũng là năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ đề nghị Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ quan tâm lãnh đạo Đại hội Công đoàn Bộ lần III nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là đối với công tác nhân sự.

Đồng thời, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các đơn vị chỉ đạo thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và hội nghị tổ công đoàn trong tháng 4/2020; làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, công tác nhân sự, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III. 

Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị Công đoàn Bộ tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên

Ghi nhận và biểu dương những thành tích trên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đề nghị năm 2020, Công đoàn Bộ cần tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm với công việc của mỗi công đoàn viên và chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh cũng mong muốn thời gian tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao với Công đoàn Bộ Tư pháp để công tác này tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa. 

Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên ảnh 5
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 6 cá nhân, trao Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 1 tập thể, 3 cá nhân cùng nhiều Giấy khen của Công đoàn Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm