Lạng Giang (Bắc Giang) triển khai đề án xây dựng “nhà trọ công nhân an toàn, văn minh” có hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, UBND huyện Lạng Giang đã Báo cáo Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang về kết quả thực hiện Đề án xây dựng “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh” giai đoạn 2022-2025 cho thấy, hiện nay, chất lượng, tiện ích của các nhà trọ được nâng lên; tình hình an ninh trật tự trong các khu nhà trọ ổn định, công nhân thuê trọ thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trọ, khai báo đầy đủ khi đến thuê trọ cũng như lưu trú.
Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

Đề án xây dựng “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 29/4/2022. UBND huyện Lạng Giang đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 11/7/2022 để triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Nhà trọ công nhân, an toàn, văn minh” giai đoạn 2022 - 2025 đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn huyện.

UBND huyện Lạng Giang cho biết, Kế hoạch thực hiện Đề án nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường của chủ nhà trọ và công nhân thuê trọ trên địa bàn. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các ban, ngành, đoàn thể đối với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch; phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể của xã để tổ chức thực hiện. Đưa nội dung thực hiện kế hoạch vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với các tập thể, cá nhân; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn vào dịp cuối năm.

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Công an huyện và UBND xã, thị trấn hướng dẫn, quản lý công tác đăng ký cư trú nói chung và đăng ký tạm trú tại các hộ có nhà trọ cho thuê nói riêng; chỉ đạo quản lý chặt chẽ những người đến thuê trọ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn;

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc chấp hành các quy định về cư trú, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các nhà cho thuê trọ. Công an xã, thị trấn tiếp nhận, ký cam kết thực hiện những quy định về an ninh, trật tự của các chủ nhà trọ. Định kỳ tổ chức tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cấp chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định.

Cùng với đó, UBND huyện Lạng Giang đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý PCCC đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn, cụ thể: Công văn số 561/UBND-CA ngày 21/3/2022 về việc thực hiện các giải pháp tăng cường đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác PCCC; số 3654/UBND-CA ngày 21/10/2022 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, PCCC và CNCH đến toàn thể các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn để nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; số 4213/UBND-CA ngày 12/12/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, thợ hàn trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng nhà trọ, UBND huyện Lạng Giang đã chỉ đạo các xã, thị trấn có nhà trọ thường xuyên tuyên truyền cho các chủ nhà trọ sửa chữa, nâng cấp các phòng trọ, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp với quy chuẩn phòng trọ, nhà ở công nhân; niêm yết công khai giá phòng trọ, giá điện, nước. Rà soát, thống kê những nhà trọ xây dựng chưa đảm bảo quy định, đề nghị chủ nhà trọ sửa chữa, bổ sung những hạng mục, cơ sở vật chất đúng với quy định. Thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định...

Các chủ nhà trọ đã nghiêm túc thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho thuê nhà trọ theo quy định của pháp luật, bảng niêm yết công khai giá phòng trọ, giá điện, nước. Trong năm 2023, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, kết quả: Trong tháng 02/2023 đã kiểm tra 35 hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tại thị trấn Vôi, xã Tân Dĩnh, Đại Lâm, Yên Mỹ, Tân Hưng, Thái Đào và thị trấn Kép cho thấy: 21/35 cơ sở được kiểm tra đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 473 khách thuê trọ đã thực hiện đăng ký tạm trú trên phần mềm quản lý nhà trọ, 842 khách thuê trọ thực hiện đăng ký trực tiếp tại công an xã...

Công tác quản lý công nhân, người thuê trọ cư trú trong các khu nhà trọ được tăng cường. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có nhà trọ công nhân lao động thành lập các Tổ tự quản có từ 3 đến 7 thành viên đối với những nhà trọ có từ 10 công nhân lao động trở lên. Công nhân đến thuê trọ phải đăng ký quản lý tạm trú và thông báo lưu trú và thực hiện các nội qui, quy định của nhà trọ, các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, các thiết bị về phòng chống cháy nổ theo quy định. Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật đến các chủ nhà trọ, công nhân thuê trọ thông qua các buổi họp thôn và tổ dân phố; thông qua việc giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp cho chủ nhà trọ và người thuê trọ...

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm văn hoá Thông tin và Thể thao huyện, Công an huyện xây dựng 30 tin, bài, phóng sự, đưa tin tuyên truyền về hoạt động của các cấp công đoàn trong huyện đưa lên cổng thông tin điện tử của Liên đoàn lao động tỉnh và của UBND huyện. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Chủ nhà trọ và công nhân ở trọ bằng nhiều hình thức đa dạng; tuyên truyền giáo dục cho công nhân lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định có liên quan của địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình và các kiến thức về nếp sống văn minh cho công nhân lao động tại doanh nghiệp, tại khu nhà trọ công nhân, an toàn, văn minh...

Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân lao động nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của huyện, của tỉnh Bắc Giang đến công nhân ở các khu nhà trọ công nhân...tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ, công nhân ở trọ về việc xây dựng khu nhà trọ an toàn, văn minh nhằm bảo đảm an ninh, trật tự theo hướng “tự quản,tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” để đảm bảo an ninh địa bàn, bảo vệ an toàn về người và tài sản...

Triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm “Quản lý nhà trọ

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý cư trú; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chủ nhà trọ, người thuê trọ tại các địa phương khai báo thông tin trên phần mềm “Quản lý nhà trọ” thông qua hệ thống thông tin đại chúng, đài truyền thanh cơ sở, các trang mạng xã hội Zalo, Facebook,...

Theo UBND huyện Lạng Giang, các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nhà trọ công nhân an toàn, văn minh tại các xã, thị trấn, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Đề án khi hết giai đoạn. Xây dựng, phát hiện gương điển hình để biểu dương, khen thưởng để nhân rộng mô hình.

Đọc thêm