Lạng Giang (Bắc Giang) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, huyện Lạng Giang cho biết, đã lập hồ sơ xử lý được 5.123/6.099 trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, chiếm 83,9%.
Người dân xã Thái Đào tháo dỡ công trình vi phạm. (Ảnh báo Bắc Giang).
Người dân xã Thái Đào tháo dỡ công trình vi phạm. (Ảnh báo Bắc Giang).

Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

UBND huyện Lạng Giang đã rà soát thống kê, toàn huyện có 6.099 trường hợp, với tổng diện tích là 352ha, tại 21/21 xã, thị trấn. Trong tổng số 6.099 trường hợp vi phạm đất đai có: 3.650 trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014, chiếm 59,8%; 2.449 trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014 (trong đó có 113 trường hợp vi phạm sau ngày ban hành Chỉ thị 19-CT/TU ngày 11/6/2020), chiếm 40,2%.

Theo UBND huyện Lạng Giang, đối tượng vi phạm chủ yếu là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại khu vực nông thôn, nơi có địa bàn rộng, chính quyền cấp xã quản lý thiếu chặt chẽ. Một số xã, thị trấn có đối tượng vi phạm bao gồm cả đảng viên, công chức, người nhà của cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai, tổ chức kiểm tra, xử lý quyết liệt. Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phân loại các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn theo Chỉ thị số 19 và Kết luận số 120-KL/TU để xử lý theo quy định.

Tính đến ngày 05/11/2023, đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ xử lý được 5.123/6.099 trường hợp vi phạm chiếm 83,9%. Kết quả cho thấy, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 19 và Kết luận 120 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực đã dần đi vào nề nếp. Công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa, xử lý vi phạm về đất đai đã có bước chuyển biến tích cực theo hướng chuyên nghiệp hơn, quá trình xử lý từ khi phát hiện đến khi xử lý vi phạm xong đã được triển khai bài bản, hạn chế sai sót.

UBND huyện Lạng Giang xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, tuyên truyền thường xuyên, liên tục. Do vậy, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm, tái vi phạm, đồng thời đề nghị các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Đọc thêm