Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Đại học Luật Hà Nội

(PLVN) -Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu trường Đại học Luật Hà Nội về công tác của nhà trường. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng tham dự buổi làm việc. 

Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Đại học Luật Hà Nội

Tại buổi làm việc, ông Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã báo cáo một số nội dung liên quan đến tình hình triển khai hoạt động của Hội đồng trường. Trong đó, Hội đồng trường đã thông qua và chính thức ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường (tháng 03/2020); đã thống nhất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu ban hành Quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Hiệu trưởng (tháng 12/2019). Hội đồng trường cũng đã thể hiện trong Kế hoạch và giao Phó Hiệu trưởng phụ trách triển khai kiện toàn các quy định nội bộ quan trọng khác gồm Chiến lược phát triển Trường đén năm 2025, tầm nhìn 2030, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế tài chính của Trường, Quy chế về thực hiện dân chủ trong Trường (trên cơ sở rà soát Quy chế hiện hành).

Hội đồng trường đã tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng trường, theo đó 100% ý kiến đã bầu ông Đoàn Trung Kiên, thành viên Hội đồng trường, Giám đốc Học viện Tư pháp giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường kể từ ngày 17/4/2020. Về kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, đây là công việc quan trọng của Trường nên cần được thực hiện một cách bài bản, công khai, minh bạch, đúng quy định; đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp. Trong các phiên họp sắp tới, Hội đồng trường sẽ rà soát, đánh giá nguồn nhân sự Hiệu trưởng để báo cáo Ban cán sự theo Nghị quyết 66-NQ/BCSĐ ngày 06/03/2020. 

Về việc kiện toàn chức danh Phó Hiệu trưởng, Hội đồng trường thống nhất về kiện toàn bổ sung ngay 01 Phó Hiệu trưởng (từ nguồn nhân sự tại chỗ trong Quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2016 – 2021 của đơn vị đã được phê duyệt) và ý kiến của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Hội đồng Trường đã ra Nghị quyết và Kế hoạch giao Phó Hiệu trưởng phụ trách triển khai thực hiện các Nghị quyết số 66-NQ/BCS ngày 06/03/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, Nhà trường đã có kế hoạch tiếp tục rà soát, ban hành mới các văn bản theo kế hoạch công tác và ý kiến chỉ đạo của Hội đồng trường. Về triển khai một số nội dung công tác thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Hội đồng trường đã triển khai thực hiện một số công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường, như đề nghị Phó Hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị thuộc Trường khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nội dung công tác đã đề ra trong Kế hoạch; thảo luận và thông qua Phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế năm 2020 của Trường; thống nhất thông qua Kế hoạch công tác năm 2020 của Hội đồng trường năm 2020… 

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Hội đồng trường, Ban Giám hiệu phải chú ý công việc thường xuyên, hoạt động, phương hướng tuyển sinh. Về Quy chế về tổ chức và hoạt động, phải xem xét, rà soát xem nội dung nào không phù hợp thì tiến hành sửa đổi. Đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, những sơ sót về mặt thủ tục, hồ sơ phải giải quyết và rút kinh nghiệm; hoàn thành dứt điểm các nội dung công việc được nêu trong Nghị quyết 60-NQ/BCSĐ và Nghị quyết 66-NQ/BCSĐ trong Quý II/2020. Bộ trưởng cũng đề nghị Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Hội đồng Trường về dự thảo Quy chế để thúc đẩy tiến độ công việc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị tham khảo thêm với Cục Kế hoạch tài chính để sớm hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công; sớm hoàn thiện sửa chữa cơ sở 1; chuẩn bị, xây dựng kịch bản đối với việc tuyển sinh do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài… 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm