Lấy ý kiến về dự thảo nghị định phát triển điện mái nhà tự sản tự tiêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự thảo đề xuất phát triển không giới hạn với loại hình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu không đấu nối vào hệ thống điện quốc gia
Đề xuất ưu tiên dùng ngân sách phát triển điện mặt trời mái nhà được xác định là tài sản công.
Đề xuất ưu tiên dùng ngân sách phát triển điện mặt trời mái nhà được xác định là tài sản công.

Bộ Công Thương vừa thông tin về việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với Dự thảo Nghị định Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Theo dự thảo, Nghị định này quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái các công trình xây dựng nhằm mục đích tự sản, tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. Mái nhà của công trình xây dựng gồm: Nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hiện hữu, được đầu tư, xây dựng theo quy định của pháp luật.

Chính sách khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có công suất thuộc kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được xác định là phù hợp với khoản 1 Điều 11 Luật Điện lực năm 2004 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật số 24/2012/QH13.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu sẽ phải đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định; được miễn giấy phép hoạt động điện lực.

Dự thảo khuyến khích các tổ chức, cá nhân kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu với đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống lưu trữ điện để chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng điện.

Dự thảo cũng đề xuất ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công.

Đáng chú ý, dự thảo lưu ý, tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại mỗi địa phương không vượt quá công suất được phân bổ trong kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền phát hoặc không phát sản lượng điện dư (nếu có) của điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vào hệ thống điện quốc gia. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì đơn vị điện lực ghi nhận sản lượng điện với giá không đồng và không được thanh toán.

Với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không đấu nối với hệ thống điện quốc gia sẽ được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất.

Đọc thêm