Loại bệnh nào liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học?

(PLO) - Ông Nguyễn Xuân Vệ (tỉnh Đồng Nai) là bệnh binh 61%, bị tâm thần phân liệt (F19.75-ICD10) do phơi nhiễm chất độc hóa học, có kết luận giám định của Viện Giám định pháp y tâm thần Phân viện phía Nam và tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Tâm thần TW2 Biên Hòa từ năm 2000 đến nay.

Hồ sơ của ông Vệ đã được hoàn thiện gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 và được trả lời chờ văn bản mới. Nay, ông Vệ tiếp tục nộp hồ sơ này thì được trả lời, danh mục bệnh tật đã thay đổi không có bệnh tâm thần phân liệt mà thay bằng bệnh rối loạn cảm xúc. Tuy nhiên ông Vệ thấy danh mục bệnh tật theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế không có sự thay đổi. Vậy, trường hợp của ông Vệ giải quyết như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016, thay thế Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH.

Tại Điều 7 của Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH đã quy định rõ 17 nhóm bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học và phụ lục 1 quy định danh mục các rối loạn tâm thần có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Theo quy định này, Bệnh tâm thần phân liệt không thuộc danh mục các rối loạn tâm thần có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 đã hết hiệu lực từ ngày 5/1/2014.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm