Mở đợt cao điểm thi hành án Thi hành án dân sự

(PLVN) - Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946 -19/7/2019). 

Đợt thi đua cao điểm  nhằm tạo động lực và động viên, khuyến khích các tập thể, công chức, người lao động trong Hệ thống THADS phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nâng cao kết quả THADS về việc và về tiền, công tác theo dõi THAHC, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao và thực hiện tốt các mặt công tác khác

Theo đó, mở đợt cao điểm thi hành án nhằm nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án quan trọng, trong đó chú trọng thi hành xong trên 60% về việc và trên 25% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (tính đến hết 30/6/2019). Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn qui định; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng - kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước, tín dụng - ngân hàng, các vụ việc thi hành án trọng điểm; Lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng thẩm định và bán đấu giá tài sản; đảm bảo trình tự, thủ tục thẩm định, bán đấu giá đúng quy định pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được bảo vệ;

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ; nêu cao trách nhiệm giải trình và tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án dân sự. Kế hoạch cũng giao trách nhiệm cho Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ sở của Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đợt cao điểm sẽ kết thúc đến hết ngày 30/6/2019.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm