Mỗi tác phẩm báo chí phải là một tác phẩm có tính văn hóa, giáo dục

(PLVN) - Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, diễn ra chiều 17/6, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng đoàn HNB Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo HNB Việt Nam chú trọng giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đạo đức cho người làm báo.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng đoàn HNB Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo HNB Việt Nam chú trọng giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đạo đức cho người làm báo.

Hoạt động báo chí có nhiều đổi mới, sáng tạo

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, trong đó có công sức rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam; mong muốn HNB Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp quan trọng của cả nước, là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng vì trong thời gian qua Đảng đoàn HNB Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những kết quả ấy cho thấy sự nỗ lực của Đảng đoàn HNB Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của HNB Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, hoạt động của HNB Việt Nam nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế. Trong đó, một số cấp hội chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên, nhà báo, để xảy ra tình trạng một bộ phận không nhỏ cơ quan báo chí, người làm báo xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật, làm suy giảm uy tín của báo chí, ảnh hưởng xấu đến tổ chức Hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội tại một số nơi chưa thực sự được quan tâm, coi trọng, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như chưa theo kịp sự phát triển của báo chí hiện đại...

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho người làm báo

Để phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HNB Việt Nam trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Làm tốt những điều này, chúng ta sẽ có tổ chức hội mạnh và phát huy tốt vai trò, sứ mệnh nghề nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HNB Việt Nam, HNB các cấp quán triệt cho các hội viên HNB tăng cường thông tin, tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản, quy định gắn trực tiếp với hoạt động báo chí, hoạt động Hội và Điều lệ HNB Việt Nam. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HNB các cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Đảng đoàn HNB Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo HNB Việt Nam quan tâm, chú trọng, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức, nghiệp vụ cho người làm báo, hội viên HNB Việt Nam. Mỗi tác phẩm báo chí phải là một tác phẩm có tính văn hóa, giáo dục. Mỗi người làm báo phải thực sự là một chiến sĩ trên trận địa tư tưởng với “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, nhanh nhạy trong hoạt động nghiệp vụ, dám đấu tranh chống lại những sai phạm, giữ vững bản thân trước những cám dỗ thường trực...

Đồng thời, quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hội viên, việc thực hiện những quy định của người làm báo Việt Nam, quy tắc tham gia mạng xã hội; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh những nhà báo hội viên có biểu hiện diễn biến về tư tưởng chính trị, xuống cấp về đạo đức...

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HNB Việt Nam Lê Quốc Minh.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HNB Việt Nam Lê Quốc Minh.

Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HNB Việt Nam và kết quả hoạt động của HNB Việt Nam, ông Lê Quốc Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HNB Việt Nam cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc HNB Việt Nam lần thứ XI đến nay, Đảng đoàn HNB Việt Nam đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo HNB Việt Nam trong việc quán triệt, triển khai chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, quán triệt sâu sắc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cấp hội, hội viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... và các văn bản, quy định gắn trực tiếp với hoạt động báo chí...

Đọc thêm