Trồng hơn 3.000 cây xanh tại các điểm sạt lở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

(PLVN) - Trong đợt 1 (tháng 4/2021), Đoàn cơ sở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiến hành trồng 913 cây, đợt 2 (tháng 9/2021) dự kiến sẽ trồng 2.441 cây tại các điểm sạt lở và dọc hành lang giao thông.

Đoàn cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã trồng 913 cây xanh (đợt 1) tại các điểm sạt lở, dọc hành lang đường giao thông.

Đoàn cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã trồng 913 cây xanh (đợt 1) tại các điểm sạt lở, dọc hành lang đường giao thông.

Năm 2020, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường 20 Quyết Thắng (đoạn qua Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng) đã xảy ra nhiều điểm sạt lở đất. Để góp phần tăng độ che phủ, từng bước khôi phục lại rừng do thiên tai gây ra, Đoàn cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng kế hoạch, tiến hành triển khai trồng phục hồi rừng và chăm sóc rừng trồng tại các điểm sạt lở, dọc hành lang đường giao thông.

Cụ thể, khu vực trồng gồm 8 lô: từ lô 16A đến lô 23A; từ Km 46+400 đến Km 50 đường Hồ Chí Minh nhánh tây (tại các điểm sạt lở nằm ở phần mái taluy âm thuộc diện tích rừng đặc dụng do Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý). Tại đây, các đoàn viên đã triển khai trồng 913 cây xanh, gồm các loại cây, như: huỷnh, nhội, lát hoa, sấu, huê, táu… trên diện tích 5.150m2.

 
 Đợt 2 (tháng 9/2021) dự kiến sẽ trồng 2.441 cây. 

Được biết, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch số 237/KH-VQG của Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng về việc trồng phục hồi rừng tại các điểm sạt lở dọc hành lang đường Hồ Chí Minh nhánh tây và đường 20 Quyết Thắng đoạn qua VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Cụ thể, số lượng cây được trồng theo kế hoạch dự kiến là 3.354 cây, tiến hành trồng trong 26 lô trồng rừng tại 26 điểm sạt lở với diện tích trên 19.000 m2. Kế hoạch trồng cây sẽ diễn ra trong hai đợt: đợt 1 (tháng 4/2021) sẽ tiến hành trồng 913 cây trên diện tích 5.150m2; đợt 2 (tháng 9/2021) sẽ tiến hành trồng 2.441 cây trên diện tích 14.300 m2.

Hoạt động này sẽ giúp phủ xanh lại các khoảng đất trống do sạt lở đất gây ra nhằm hạn chế xói mòn đất, chống bồi lắng lòng suối, ngăn ngừa sự xâm lấn của các loài ngoại lai, góp phần tăng độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và trả lại cảnh quan tự nhiên của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm