Một trường đại học phát hiện loạt sinh viên học hộ, thi hộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, Trường Đại học Công thương TP HCM phát hiện và xử lý nhiều sinh viên có hành vi nhờ điểm danh, nhờ học hộ, thi hộ.

Theo Trường Đại học Công thương TP HCM, học hộ và thi hộ là những hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy chế đào tạo tín chỉ và Quy chế công tác sinh viên của trường, cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật. Hành vi này gây ra nhiều dư luận tiêu cực và ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường.

Để ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm khắc những hành vi nêu trên, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị các đơn vị chức năng rà soát, thực hiện đầy đủ quy định về việc điểm danh trên lớp các học phần; thực hiện đúng quy trình tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần, đối chiếu thông tin trên phần mềm thi, căn cước công dân, thẻ sinh viên với người dự thi.

Các đơn vị chức năng tuyên truyền rộng rãi trong sinh viên các nội dung về quy định "Các hành vi sinh viên không được làm" tại quy chế sinh viên của trường; quy định về hình thức xử lý kỷ luật sinh viên khi bị phát hiện đi học hộ, thi hộ.

Nhà trường yêu cầu, khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đi học và điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ và thi hộ, giảng viên, sinh viên gửi thông tin về phòng công tác sinh viên và thanh tra giáo dục nhà trường để được hỗ trợ, ghi nhận và xử lý theo quy định.

Để kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng trên, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị Trưởng các khoa đào tạo, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường, ban cán sự lớp quan tâm nắm bắt tình hình sinh viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể sinh viên biết và thực hiện nội dung trên.

Trường Đại học Công Thương TP HCM quy định hình thức kỷ luật sinh viên khi có hành vi vi phạm học hộ, làm bài hộ và thi hộ như sau:

Đối với học hộ: Người nhờ học hộ lần đầu vi phạm sẽ nhận điểm 0 học phần đó, xử lý mức khiển trách đến cảnh cáo trước toàn trường. Vi phạm lần 2 sẽ nhận điểm 0 toàn học phần thuộc học kỳ vi phạm, đình chỉ học tập có thời hạn, gửi thông báo về địa phương.

Người đi học hộ sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường, lần 2 sẽ đình chỉ học tập và gửi thông báo về địa phương (nếu là sinh viên nhà trường). Nếu không phải là sinh viên nhà trường thì sẽ giao cơ quan chức năng xử lý.

Đối với thi, kiểm tra hộ: Người nhờ thi hộ nhận điểm 0 toàn học phần thuộc học kỳ vi phạm và bị đình chỉ học tập có thời hạn. Nếu vi phạm lần 2 sẽ bị buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương gia đình.

Người đi thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập có thời hạn, phối hợp với trường khác xử lý (nếu là sinh viên trường khác). Vi phạm lần 2 sẽ bị đuổi học, nếu không phải là sinh viên sẽ giao cơ quan chức năng xử lý.

Ngoài ra, người vi phạm việc tổ chức học, thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học và gửi thông báo về gia đình, địa phương hoặc giao cơ quan chức năng xử lý.

Đọc thêm