Nam Định: Tập trung cao độ giải quyết án có điều kiện thi hành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tháng cuối cùng của năm công tác 2021, các cơ quan THADS Nam Định sẽ tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, việc trọng điểm, phức tạp.

Báo cáo kết quả công tác THADS tháng 8 năm 2021 của Cục THADS tỉnh Nam Định cho biết, Cục đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương; duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan tố tụng của tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác THADS, theo dõi THAHC; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và của Tỉnh về công tác THADS. Nhờ đó, kết quả các mặt công tác THADS cơ bản đã đảm bảo theo tiến độ kế hoạch công tác năm đề ra. Tuy nhiên, kết quả thi hành xong về việc trên tổng số có điều kiện đạt 81,83% (còn thiếu 1,17%). Một số Chi cục đạt tỷ lệ về việc còn thấp (Chi cục THADS huyện Ý Yên, huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh); số việc, tiền có điều kiện đang được tổ chức thi hành và số phải chuyển kỳ sau vẫn còn tương đối nhiều…

Do vậy, tháng cuối cùng của năm công tác 2021, các cơ quan THADS Nam Định sẽ tập trung làm tốt công tác phân loại án, đảm bảo thi hành án đúng trình tự, thủ tục; tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có giá trị tiền, tài sản lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc tham nhũng-kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp và công tác phối hợp liên ngành đối với công tác THADS. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Tập trung thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan THADS tỉnh Nam Định nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ...

Cùng chuyên mục
Hà Nội: Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em

Hà Nội: Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em

(PLVN) -Cuối tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Anh đã ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (9/11), kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

Đọc thêm