Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của tòa án

(PLO) - Đây là một trong những giải pháp được TANDTC xác định nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử. 

HĐXX TAND TP Hà Nội trong vụ Đại án kinh tế Oceanbank

HĐXX TAND TP Hà Nội trong vụ Đại án kinh tế Oceanbank

Ngày 11/9 tại Hà Nội, TANDTC đã Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

Theo báo cáo của TANDTC, tính từ ngày 1/10/2014 đến 31/7/2017, tòa án các cấp đã giải quyết được 1.072.451  vụ án các loại trong tổng số 1.336.861 vụ án đã thụ lý. Mặc dù số lượng các vụ án phải thụ lý giải quyết tăng nhiều nhưng hầu hết các vụ đều được giải quyết trong thời gian quy định của pháp luật. Việc xét xử các vụ án hình sự cơ bản bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đã hạn chế các trường hợp kết án oan người không có tội.

Các vụ án lớn, trọng điểm, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng đều được các tòa án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra, viện kiểm sát để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính cũng có nhiều chuyển biến, tiến bộ cả về tiến độ và chất lượng. Tỉ lệ các vụ án được giải quyết bằng hòa giải thành công mỗi năm đều đạt trên 50%.

Tuy nhiên, trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự vẫn còn tình trạng vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn hoãn phiên tòa. Việc áp dụng quy định của pháp luật về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp chưa đúng; vẫn còn những trường hợp áp dụng hình phạt tù, nhưng cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, vẫn còn xảy ra các vi phạm trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện, nhiều trường hợp tạm đình chỉ giải quyết vụ án thiếu căn cứ pháp luật, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử. Vẫn còn để xảy ra các vi phạm pháp luật tố tụng, hoặc áp dụng pháp luật không đúng. Trong công tác xét xử các vụ án hành chính, tiến độ giải quyết còn chậm, tỉ lệ các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán còn cao…

Nhiều nhóm giải pháp được TANDTC đưa ra trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác xét xử. Trong đó, có tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, tập trung xây dựng các nghị quyết, thông tư hướng dẫn, xây dựng án lệ; đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của tòa án; công khai bản án, quyết định của tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong vụ án dân sự; nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm