Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chiều 25/01, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Cục trưởng Hồ Quang Huy đồng chủ trì Hội nghị.

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật

Nỗ lực, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2021, với tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm của đơn vị, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, Cục đãkhắc phục khó khăn (nhất là tác động do đại dịch Covid-19 gây ra), triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch công tác của đơn vị và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các lĩnh vực công tác do Cục phụ trách tiếp tục tạo được chuyển biến mới, tích cực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, Ngành trong năm 2021 và việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp“Tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với thực thi nghiêm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản có quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính” theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Theo đó, công tác kiểm tra văn bản QPPL do các cơ quan cấp bộ, địa phương ban hành được tập trung thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sự chủ động của Bộ Tư pháp trong phản ứng chính sách pháp luật, phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ảnh 1

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Công tác rà soát văn bản QPPL được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo quy định. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ rà soát văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ, trong năm 2021, Cục đã nỗ lực thực hiện tốt việc tham mưu, chủ trì giúp Bộ trưởng và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành có chất lượng, hiệu quả công tác rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ Lãnh đạo Chính phủ và các chỉ đạo, đề nghị liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ảnh 2

Cùng với đó, công tác pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục đạt được những kết quả tích cực với tinh thần khẩn trương, sớm hoàn thành Bộ Pháp điển so với lộ trình đề ra để giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan dễ dàng, thuận tiện trong tìm kiếm, tra cứu, quản lý các QPPL đang còn hiệu lực, góp phần nâng cao tính thống nhất, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện công tác năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác chủ yếu năm 2022.

Kiểm tra văn bản: phải vào cuộc sớm hơn

Biểu dương các kết quả đạt được, những nỗ lực cố gắng của Cục và trước các đánh giá tích cực của nhiều đại biểu, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề cao tính chủ động, tích cực, linh hoạt trong công tác của Cục. Thứ trưởng cũng thắng thắn chỉ ra các điểm còn vướng mắc trong năm qua, đồng thời đề nghị tiếp tục nhận thức sâu sắc, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá, pháp điển các văn bản QPPL trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, trong từng lĩnh vực công tác.

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ảnh 3

Nhất là trong lĩnh vực kiểm tra văn bản, Thứ trưởng lưu ý phải vào cuộc sớm hơn ngay từ khâu soạn thảo, thẩm định để phát hiện ra được mâu thuẫn, chồng chéo, sai phạm; cố gắng kiểm tra 100% các văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ. Trong lĩnh vực rà soát văn bản QPPL, tiếp tục xác định trọng tâm phương hướng hoạt động năm 2022; dành nhiều thời gian cho tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành để xử lý các văn bản sai phạm; đề xuất cụ thể các chuyên đề mang tính chuyên ngành để rà soát trong năm tới; tập trung tuyên truyền, giới thiệu về giá trị sử dụng của Bộ pháp điển, đơn giản hoá Bộ pháp điển…

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ảnh 4

Ngoài ra, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng cho các cán bộ của Cục, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới quy trình tổ chức công việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho những người làm công tác kiểm tra, rà soát công tác pháp điển ở bộ, ngành, địa phương; tăng cường phối kết hợp công tác với các đơn vị có liên quan…

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ảnh 5

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý cần ưu tiên đẩy mạnh hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL tại các bộ, ngành, địa phương, nhất là công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản để nâng cao chất lượng văn bản QPPL, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Cùng chuyên mục
Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Đọc thêm