Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật về giao dịch bảo đảm

(PLVN) -Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm diễn ra mới đây.

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật về giao dịch bảo đảm

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Lãnh đạo Cục đã thường xuyên chỉ đạo sát sao và triển khai kịp thời đối với mọi hoạt động của đơn vị. Cục đang tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn để xây dựng dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. Việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký được thực hiện ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số công việc của Cục triển khai bị chậm so với kế hoạch.

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật về giao dịch bảo đảm ảnh 1
 

Để công tác 6 tháng cuối năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực hơn, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Cục cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm; triển khai hiệu quả việc quản lý và vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản mức độ 4. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện tốt các nội dung liên quan đến cơ chế chi đầu tư, danh mục vị trí việc làm và chức danh Đăng ký viên của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục. 

Cùng chuyên mục
Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Đọc thêm