Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới

(PLVN) - Ngày 17/11, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng chủ trì Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của các cơ quan Đảng ở Trung ương do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức.

Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của các cơ quan đảng ở Trung ương.

Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của các cơ quan đảng ở Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Đảng trong thời gian tới cần có sự phối hợp, nỗ lực của tất cả các cơ quan. Theo ông Tăng, mỗi cơ quan muốn triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại trước hết cần nắm rõ, thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương bày tỏ tin tưởng rằng công tác lễ tân đối ngoại đảng, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nói riêng; công tác đối ngoại đảng nói chung trong thời gian tới sẽ được triển khai thực hiện đúng quy định, bài bản, chuyên nghiệp hơn; từ đó góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật thông tin về tình hình thế giới, khu vực; phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong bối cảnh hiện nay và kết quả công tác đối ngoại Đảng 10 tháng qua của năm 2020; phổ biến Hướng dẫn số 06-HD/BĐNTW ngày 29/6/2020 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể thực hiện Quy định về Lễ tân Đối ngoại Đảng ban hành theo Quy định số 02-Qđi/TW ngày 18/7/2018 của Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện các quy định mới liên quan đến công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Các đại biểu cũng đã thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc khi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp và đề xuất các phương án giải quyết.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm