Ngành Hải quan: Thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần

(PLVN) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần. Theo đó, kết quả tham vấn của lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu trước sẽ được áp dụng cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo, góp phần giảm thời gian, chi phí cho cả cơ quan Hải quan và người khai hải quan.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tục cần biết

Tổng cục Hải quan cho biết, Đề án tham vấn một lần là việc áp dụng kết quả tham vấn của lần xuất nhập khẩu trước cho các lần xuất nhập khẩu tiếp theo trong phạm vi một Chi cục Hải quan hoặc nhiều Chi cục Hải quan thuộc một Cục Hải quan hoặc nhiều Chi cục Hải quan thuộc nhiều Cục Hải quan khác nhau theo quy trình ban hành và áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.

Để cơ quan hải quan xem xét ban hành Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, người khai hải quan gửi Đề nghị tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần đến cơ quan hải quan qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sau khi có kết quả tham vấn và kết quả tham vấn đáp ứng các tiêu chí sau: Tờ khai hải quan đã tham vấn được thông quan trong vòng 30 ngày tính đến ngày đề nghị sử dụng kết quả nhiều lần; hồ sơ hải quan, hồ sơ tham vấn, thủ tục tham vấn tuân thủ quy định của pháp luật; chứng từ, tài liệu, hồ sơ tham vấn không có mâu thuẫn; đơn vị tham vấn đề xuất chấp nhận sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần; Trị giá hải quan của hàng xuất nhập khẩu được xác định đúng nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định.

Về phạm vi áp dụng, Tổng cục Hải quan cho biết thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành được áp dụng tại các đơn vị hải quan trên toàn quốc. Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Cục trưởng Cục Hải quan nào ban hành thì được áp dụng trong phạm vi Cục Hải quan đó. Thời hạn hiệu lực của Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần là không quá 6 tháng (180 ngày) kể từ ngày ban hành.

Rút ngắn thời gian thông quan

Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần được xây dựng với mục tiêu nhằm tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, có ý thức hợp tác với cơ quan Hải quan.

Đồng thời, Đề án này cũng hướng tới đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và giải phóng hàng, giảm khối lượng công việc cho cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác khai báo, kiểm tra, xác định trị giá hải quan; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức hải quan trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; khuyến khích tính tuân thủ của doanh nghiệp trong khai báo trị giá hải quan và hợp tác với cơ quan Hải quan.

Bên cạnh đó, Đề án cũng nhằm tăng cường công tác quản lý trị giá trong toàn ngành, ngăn chặn tình trạng “hàng hóa di chuyển” từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp để làm thủ tục hải quan, gây thất thu cho ngân sách.

Đặc biệt, Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều nhằm để chuẩn hóa một kho dữ liệu chuẩn trên Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (kho bao gồm các tờ khai đã được kiểm tra và có độ tin cậy cao về mức giá), theo đó thiết lập kho dữ liệu gồm trị giá hải quan do cơ quan Hải quan xác định hoặc chấp nhận, có độ tin cậy cao và được sử dụng chung cho toàn Ngành.

Đồng thời Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a cũng đã được nâng cấp cho phép người khai hải quan gửi hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý và tiếp nhận kết quả phát hành Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần của cơ quan hải quan thông qua mạng internet.

Đọc thêm