Nghệ An: Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục THADS và TAND

(PLVN) - Sáng 20/5, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa 2 đơn vị.
Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự Nghệ An, ông Phạm Quốc Nam tại Hội nghị.
Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự Nghệ An, ông Phạm Quốc Nam tại Hội nghị.

Trong 3 năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và sự điều chỉnh trực tiếp từ phạm vi nội dung Quy chế số 500/QCPHLN (Quy chế), hệ thống cơ quan THADS và TAND hai cấp ở Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét trong việc phối hợp đối với công tác THADS.

Theo đó, ngay sau khi Quy chế được ký kết, cơ quan TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai quán triệt thông qua các hình thức như ban hành văn bản, tổ chức hội nghị, giao ban liên tịch để phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế, đảm bảo tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết.

Trong thời gian qua, các cơ quan THADS đã chủ động rà soát, lập hồ sơ chuyển VKSND cho ý kiến và đề nghị Tòa án xét miễn, giảm thi hành án.

Kết quả, từ tháng 6/2021 đến 3/2024, TAND cấp huyện đã ban hành các quyết định miễn, giảm thi hành án theo quy định đối với 254 việc, tương ứng số tiền hơn 1,258 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, công tác phối hợp vận động đương sự, bị cáo nộp án phí, tiền phạt và bồi thường khắc phục hậu quả trước và trong khi xét xử tại cơ quan TAND đã thu được số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Đại diện TAND tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến.

Đại diện TAND tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phối hợp thực hiện Quy chế vẫn còn một số hạn chế và khó khăn, vướng mắc cần khắc phục như: Việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật từ các cơ quan Tòa án vẫn còn chậm; việc giải quyết phân chia tài sản chung của người phải thi hành án còn có sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa quy định của Luật THADS và Nghị định 62/2015/NĐ-CP...

Nguyên nhân do một số địa phương cơ quan TAND và THADS chưa có nhiều sự chủ động trong công tác phối hợp. Việc phối hợp đang mang tính sự vụ mà thiếu sự thống nhất, đồng bộ. Ngoài ra, với sự chưa hoàn thiện và thiếu đồng bộ của các quy định pháp luật về THADS hiện hành đã gây nhiều khó khăn cho việc triển khai, tổ chức áp dụng trong thực tiễn.

Ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, các phòng, ban của hai đơn vị đã phát biểu, thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế còn gặp phải, đồng thời đề ra các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Phạm Quốc Nam - Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An đề nghị, thời gian tới 2 đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các nội dung phối hợp tại Quy chế.

Cùng với đó, trên cơ sở đặc thù của từng địa phương các cơ quan chủ động có các giải pháp linh hoạt, phù hợp nhằm tăng cường và phát huy vai trò của mỗi đơn vị trong mối quan hệ phối hợp.

Tăng cường công tác thông tin, tổng hợp kết quả phối hợp, trong đó ưu tiên tập trung vào những khó khăn, vướng mắc để thống nhất trong việc tìm giải pháp giải quyết giữa cơ quan THADS và TAND nhằm nâng cao hiệu quả thi hành các bản án, quyết định trên địa bàn.

Đọc thêm