Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Điểm sáng về công tác thi hành án dân sự

(PLO) - Nằm liền kề phía Nam TP.Vinh (Nghệ An) có quốc lộ 1A đi qua, với nhiều lợi thế về kinh tế, văn hoá, du lịch nhưng ở địa bàn huyện Nghi Xuân, số việc thi hành án dân sự gia tăng, phức tạp và nhiều việc rất khó thi hành. 

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Điểm sáng về công tác thi hành án dân sự

Năm 2014, huyện Nghi Xuân phải giải quyết 414 việc thi hành án dân sự (THADS), tăng 28% so với năm 2013; số tiền phải giải quyết là trên 12,3 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2013. Kết quả giải quyết việc THADS năm 2014 của huyện Nghi Xuân dẫn đầu trong công tác THADS ở Hà Tĩnh.  

Kết quả xác minh phân loại số việc có điều kiện giải quyết trên tổng số việc phải giải quyết của THADS Nghi Xuân cũng đạt tới 94,4%. Kết quả xác minh phân loại số tiền có điều kiện giải quyết trên tổng số tiền phải giải quyết đạt 93,1%. Kết quả giải quyết xong về việc đạt 96,0% số việc có điều kiện giải quyết, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 4%. 

Kết quả giải quyết xong về tiền (tiền, giá trị tài sản) đạt 96% số tiền có điều kiện giải quyết, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 14%. Việc thi hành án chuyển kỳ sau sang năm 2015 giảm 13%, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 3%. Số việc chuyển kỳ sau chỉ còn 40 việc, bằng 9,6% so với tổng số việc phải giải quyết năm 2014. THADS Nghi Xuân cũng ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định của pháp luật về THADS. Trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào phải giải quyết.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục THADS Hà Tĩnh, Chi cục THADS huyện Nghi Xuân đã có sự năng động, sáng tạo trong quản lý, nỗ lực, tích cực trong công tác, thể hiện sự chủ động triển khai kịp thời, có kế hoạch, có giải pháp cụ thể cho từng vụ việc THADS phải thi hành án theo tuần, tháng, quý, năm. 

Đơn vị cũng phân loại án chính xác, chủ động thi hành nhanh chóng, kịp thời, liên tục, không để gián đoạn đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, chú trọng đến những vụ việc có giá trị lớn; quan tâm những vụ việc có tính chất phức tạp có thể dẫn đến khiếu nại, tố cáo của đương sự. Đây là một trong những vấn đề cơ bản để công tác THADS đạt hiệu quả cao và được đơn vị hết sức coi trọng. 

Đơn vị cũng được đánh giá cao trong việc chủ động phối hợp với Tòa án, Trại giam, Trại tạm giam khuyến khích bị cáo, người phải thi hành án đang bị giam giữ tự nguyện thi hành hoặc vận động gia đình, người thân tự nguyện thi hành án; phối hợp kịp thời với chính quyền, tổ chức, đoàn thể vận động, khuyến khích người phải thi hành án tự nguyện thi hành... 

Từ thực tiễn công tác THADS ở huyện Nghi Xuân cho thấy sự năng động, sáng tạo trong quản lý của lãnh đạo là động lực thúc đẩy sự nỗ lực tích cực của cán bộ công chức cơ quan THADS, để đưa công tác THADS đạt kết quả tích cực. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm