Người cai nghiện ma túy bắt buộc được trả tiền công khi lao động tự nguyện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma tùy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kinh phí sử dụng từ những nguồn nào?

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng bao gồm: Người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ĐVCSCNBB), người nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy; Người bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;

Đối tượng áp dụng còn có cơ quan, tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện chế độ áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện mà túy được quy định tại Nghị định số 116/2021/ND-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định có quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo Dự thảo đang lấy ý kiến, kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB; hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được bổ trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp NSNN hiện hành;

Đối với kinh phi hỗ trợ thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Còn kinh phí thực hiện chế độ đối với nhân sự do cơ quan công an, y tế được điều động, cử đến làm việc, hỗ trợ tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 06 tháng trở lên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đề xuất các nội dung và mức chi

Về nội dung và mức chi thực hiện thủ tục áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB Dự thảo đề xuất như sau:

Chi cho công tác lập hổ sơ đề nghị áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB bao gồm: Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, cước phí bưu chính, in ấn tài liệu, mẫu biểu phục vụ cho công tác lập hồ sơ, sao lưu tài liệu. Mức chi được căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Đối với chi xác định tình trạng nghiện ma túy, thì mức chi được tính theo giá dịch vụ y tế do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở công lập thực hiện dịch vụ; Chi công tác phí cho cán bộ đi xác minh nơi cư trú, bàn giao người vi phạm, xác minh, thu thập tài liệu để lập hồ sơ đề nghị hoặc thu thập tài liệu bổ sung hồ sơ: Nội dung và mức chi khoản này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Dự thảo cũng đưa ra quy định chi thực hiện chế độ ăn, ở, sinh hoạt, hỗ trợ y tế của người nghiện ma túy trong thời gian quản lý tại CSCNBB hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để làm thủ tục đề nghị ĐVCSCNBB hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội.

Đáng chú ý, đối với chi hỗ trợ trực tiếp người của trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội được phân công quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị ĐVCSCNBB. Theo đó, đối với phụ trách đơn vị, y sỹ, bác sỹ điều trị được hỗ trợ 150.000 đồng người ngày, đối với điều dưỡng viên, quan học viên được hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày;

Về chi tiền tàu xe hoặc thuê mướn phương tiện vận chuyển đưa người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị ĐVCSCNBB, trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội, đưa người nghiện ma túy đã có quyết định của TAND cấp huyện áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB; đưa người không bị áp dụng biện pháp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ tổ chức xã hội, cơ sở xã hội, cơ sở đa chức năng sang cơ sở bảo trợ xã hội (nếu có); đưa người cần xác định nghiện ma tùy chuyển tuyến dễ xác định tình trạng nghiện ma túy: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố tri bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ bằng 0,2 lít xăng km tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc quyết định bố trí phương tiện, thuê xe bên ngoài đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Dự thảo cũng đề xuất mức chi truy tìm người nghiện ma túy bỏ trốn trong thời gian lập hồ sơ lưu trú tạm thời tại CSCNBB hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội; truy tìm người nghiện ma túy đã có quyết định áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB bỏ trốn trước khi đưa vào CSCNBB, bỏ trốn khỏi CSCNBB khi làm thủ tục bản giao ĐVCSCNBB.

Theo đó, chi hỗ trợ người được giao nhiệm vụ truy tìm đối tượng bỏ trốn gồm chi chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC. Ngoài chế độ công tác phí, khi truy tìm được đối tượng bỏ trốn ĐVCSCNBB người truy tìm được bồi dưỡng 100.000 đồng người/ngày trong những ngày truy tìm đối tượng bỏ trốn.

Còn Chi chế độ làm đêm, thêm giờ, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức; Đối với chi hỗ trợ cho người nghiện ma túy trong những ngày đi trên đường để đưa vào CSCNBB hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội kể từ ngày tìm được: Tiền ăn là 40.000 đồng người ngày, tiền thuê phòng nghỉ (nếu có) theo mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Đề xuất quy định quản lý chặt chẽ xe ô tô nhập khẩu không vì mục đích thương mại

(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Đọc thêm