Bộ Tài chính lấy ý kiến thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Quỹ bảo tồn di sản Huế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Quỹ bảo tồn di sản Huế sẽ huy động được nhiều nguồn đầu tư và kinh phí hơn.

Quỹ bảo tồn di sản Huế sẽ huy động được nhiều nguồn đầu tư và kinh phí hơn.

Theo đó, Bộ Tài chính vừa có công văn số 2218 gửi Bộ Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Nội vụ và UBND Thừa Thiên Huế để lấy ý kiến dự thảo nghị định về việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế không chỉ góp phần tạo cơ sở để thu hút thêm nguồn lực phục vụ cho công tác trùng tu các di sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đầy đủ, mà còn giúp khắc phục những vướng mắc trong quản lý tài chính nếu sử dụng thuần tuý nguồn ngân sách nhà nước, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị, phục vụ cho Nhân dân trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đề xuất của ban soạn thảo, Quỹ bảo tồn di sản Huế hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Đây là quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ.

Quỹ bảo tồn di sản Huế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật với nhiệm vụ bảo tồn di sản Huế gồm tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của quỹ theo quy định; tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan.

Đồng thời, quỹ chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm