Người phát ngôn nói về việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

(PLO) - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là đúng quy định của Hiến pháp cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đượcTrung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đượcTrung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Ngày 4/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đặt câu hỏi đề nghị cho biết bình luận về việc Trung ương vừa giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và đặt câu hỏi động thái này có tác động như thế nào đến chính sách ngoại giao và quan hệ của Việt Nam với các nước.

Trả lời câu hỏi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. 

“Việc này được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân”.

Trước đó, trong ngày 3/10, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng

Kết luận Hội nghị đối thoại với nông dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải gắn liền với sự phát triển khu vực nông thôn và nâng cao trình độ của người nông dân.

Đọc thêm