Nhiều tài liệu kiểm toán được cung cấp cho Ủy ban Kiểm tra TW và cơ quan điều tra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước đã kết thúc 180/192 đoàn kiểm toán, phát hành 154 báo cáo kiểm toán, với tổng số tiền kiến nghị xử lý tài chính 67.055 tỷ đồng...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm qua, Tổng Kiểm toán Nhà Nhà nước (KTNN) đã sớm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để các đơn vị rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức kiểm toán đảm bảo ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tổng KTNN yêu cầu toàn ngành KTNN quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế và các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch lùi thời hạn kết thúc các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021 đến 30/11/2021.

Trong năm 2021 không kiểm toán đối với toàn ngành Y tế; tại các tỉnh đang có dịch không kiểm toán các đơn vị làm nhiệm vụ tuyến đầu, hoạt động kiểm toán khác phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và từng kiểm toán viên; các đơn vị chủ động rà soát các cuộc kiểm toán đang triển khai hoặc dự kiến triển khai để có phương án điều chỉnh KHKT theo hướng cắt giảm thời gian và quy mô (đầu mối kiểm toán, đối chiếu), lùi hoặc hoán đổi thời gian triển khai các cuộc kiểm toán tại địa phương có dịch COVID-19 hoặc địa phương có chính sách cách ly đối với người đến từ vùng dịch; tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và họp trực tuyến.

Kết quả, trong năm có 37 đoàn kiểm toán không triển khai thực hiện, trong đó 10 đoàn chuyển sang thực hiện trong năm 2022; 71 đoàn điều chỉnh giảm thời gian kiểm toán, 48 đoàn điều chỉnh giảm đầu mối so với phương án được duyệt.

Tính đến 15/12/2021, toàn ngành đã kết thúc 180/192 đoàn kiểm toán năm 2021, phát hành 154 báo cáo kiểm toán (BCKT).

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 15/12/2021 đối với 154 BCKT đã phát hành, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 67.055 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 7.486 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 10.221 tỷ đồng và kiến nghị khác 43.895 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 130 văn bản pháp luật không phù hợp. Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm kịp thời đối với những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.

Trong năm, KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán (Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết).

Ngoài ra, KTNN đã cung cấp 265 BCKT và các tài liệu có liên quan cho các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Báo cáo của KTNN cũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trong năm chưa cao, nhiều trường hợp KTNN không triển khai kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại đơn vị theo dự kiến. Tổng hợp sơ bộ kết quả đến 15/12/2021, các đơn vị thực hiện 40.166 tỷ đồng đạt 65% số kiến nghị.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm