Nhiều trường đại học tại Hà Nội thông báo kéo dài học online

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều trường ĐH quyết định kéo dài thời gian dạy học trực tuyến và cho sinh viên thi trực tuyến trong giai đoạn dịch COVID-19 đang lan rộng.

Nhiều trường  Đại học tiếp tục cho cho sinh viên học trực tuyến

Nhiều trường Đại học tiếp tục cho cho sinh viên học trực tuyến

Trường ĐH Ngoại thương thông báo sinh viên, học viên các loại hình đào tạo tại cơ sở chính ở Hà Nội và Quảng Ninh học không học tập trung từ ngày 4 - 16/5.      

Nhà trường điều chỉnh tổ chức các lớp học phần tín chỉ của giai đoạn 2-học kỳ 2 năm học 2020-2021 của hệ đại học chính quy như sau:Toàn bộ các học phần tín chỉ được tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 4 - 16/5 theo thời khóa biểu đang triển khai từ đầu giai đoạn, sử dụng hệ thống LMS hoặc hệ thống MS TEAMS theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin.     

Các lớp học phần tín chỉ được bố trí thi tập trung trong thời gian học trực tuyến nói trên tạm thời hoãn tổ chức thi cho đến khi có thông báo mới.  

ĐH Bách Khoa Hà Nội thông báo sinh viên học online từ 10/5 đến 22/5. Trường tiếp tục tạm hoãn các lớp thí nghiệm, thực hành, thi kết thúc học phần cho đến khi có thông báo mới.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh vẫn thực hiện lịch bảo vệ luận văn, luận án trực tiếp tại trường với điều kiện thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trường yêu cầu sinh viên phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, cập nhật thông báo dịch bệnh và lịch sử tiếp xúc trên ứng dụng Bluezone.

Trường ĐH Giao thông Vận tải cũng chuyển dạy học trực tuyến từ ngày 3/5 đến khi có thông báo mới tiếp theo của nhà trường.     

Ban giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết định chuyển sang hình thức học online đối với toàn bộ các lớp nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Nhà trường từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới.    

ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo sinh viên, học viên thuộc 8 trường đại học thành viên dừng đến giảng đường, tiếp tục học online.

Ban Giám hiệu ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo sinh viên tiếp tục học online từ 10/5 đến khi có thông báo mới. Các học phần thực tập thực tế, thực hành tại phòng thí nghiệm vẫn được tạm dừng trong thời gian này.

Trường ĐH Công nghệ triển khai giảng dạy, học tập trực tuyến từ ngày 4/5 đến ngày 8/5. Học kỳ II năm 2020 – 2021 được kéo dài đến hết ngày 27/5; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn học trực tuyến kể từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Đối với các học phần theo tiến trình 10 tuần và 7 tuần đầu đã được công bố, nhà trường sẽ thông báo sau.

ĐH Văn hoá Hà Nội quyết định cho sinh viên tiếp tục học online cho đến khi có thông báo mới. Sinh viên sẽ thi kết thúc học phần theo hình thức thi từ xa, thông qua phần mềm Microsoft Teams theo hướng dẫn của giảng viên môn học.

ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải tiếp tục kéo dài thời gian giảng dạy và học online đến khi có thông báo mới.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục học trực tuyến với các lớp lý thuyết từ 10/5 đến 16/5. Sinh viên các lớp thực hành tiếp tục nghỉ học đến 16/5.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm