Những chuyển biến tích cực trong các nhà trường Quân đội

(PLVN) - Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trong quân đội giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Chiến lược), công tác GD-ĐT của quân đội đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Học viên Học viện Hải quân bảo vệ luận văn Thạc sĩ bằng tiếng Anh.

Học viên Học viện Hải quân bảo vệ luận văn Thạc sĩ bằng tiếng Anh.

Để có trò giỏi phải có thầy giỏi

Bộ Quốc phòng (BQP) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội, giai đoạn 2011-2020. Nội dung của Chiến lược xác định rõ, phấn đấu đến năm 2020, 100% giảng viên các học viện, trường sĩ quan, trường đại học có trình độ đại học, trong đó hơn 60% trình độ sau đại học (trong đó có 25% trở lên là tiến sĩ); thực hiện 100% giảng viên giảng dạy đại học có trình độ sau đại học; 90% giáo viên các trường cao đẳng, trung cấp, trường quân sự quân khu, quân đoàn có trình độ đại học, trong đó 25% trình độ sau đại học. Các học viện, trường sĩ quan bảo đảm 100% giảng viên sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng theo chuyên ngành... 

Xây dựng đội ngũ nhà giáo quân đội trí tuệ, chính quy, mẫu mực là nhiệm vụ có tính cốt lõi trong sự nghiệp GD-ĐT của quân đội. Những chỉ tiêu trên đặt ra cho hệ thống nhà trường quân đội nhiệm vụ không nhỏ về công tác xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đòi hỏi các trường và bản thân từng giáo viên, giảng viên phải thực sự nỗ lực, cố gắng mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Chiến lược đã đề ra.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, qua 10 năm thực hiện Chiến lược cho thấy, số lượng nhà giáo luôn đáp ứng đủ nhu cầu của công tác GD-ĐT, có tỷ lệ dự phòng phù hợp với từng cấp học, từng chuyên ngành đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin... đối với đội ngũ nhà giáo được đặc biệt chú trọng.

 So với năm 2011, số lượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ tương đương IELTS 5.0 trở lên tăng 10,62%. Hiện nay, tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học trong toàn quân đã tăng 20,71%; tỷ lệ cán bộ quản lý giáo dục có trình độ sau đại học tăng 11,65% so với năm 2011. 

Các học viện, trường sĩ quan đều có tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học cao hơn so với mục tiêu xác định trong Chiến lược (học viện đạt 73,22%; trường sĩ quan đạt 61,46%). 

Toàn quân trong 10 năm qua đã xét, đề nghị công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) đối với 523 nhà giáo (37 GS, 486 PGS); đề nghị trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) đối với 63 nhà giáo (5 NGND, 58 NGƯT); công nhận 1.104 nhà giáo đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp bộ. Kết quả đó đã góp phần động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho công tác GD-ĐT và nghiên cứu khoa học trong quân đội.

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược, chất lượng GD-ĐT trong quân đội có những chuyển biến tích cực, đồng đều trên tất cả các mặt, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Học viên tốt nghiệp ra trường có số lượng, cơ cấu hợp lý, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có tư duy sáng tạo, có trình độ, kiến thức quân sự, chính trị, khoa học, chuyên môn kỹ thuật, nhất là trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, khả năng tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ là nhiệm vụ vừa cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài. Đây là một trong những khâu đột phá để đổi mới căn bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, trước hết là các nhà trường trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về vấn đề này. 

Những năm qua, các học viện, nhà trường đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 9/11/2016 của Bộ trưởng BQP về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội. 

Với sự tích cực, chủ động của các nhà trường, đến năm 2019 đã có một số nhà trường (5 trường) đề nghị được đưa môn Ngoại ngữ vào thi tốt nghiệp. Việc cử nhà giáo đi học tập, bồi dưỡng ở các trường trong và ngoài quân đội, đi học tập, đào tạo ở nước ngoài, đi thực tế ở các đơn vị cũng được thực hiện tích cực, với gần 8.100 lượt cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia. 

Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu đã tích cực rà soát chất lượng đội ngũ nhà giáo và đã tham mưu với bộ, tổ chức được 125 lớp tập huấn, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, phương pháp nghiên cứu khoa học... cho gần 9.350 lượt nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn quân. 

Vì vậy, công tác dạy và học ngoại ngữ trong các trường Quân đội đạt nhiều hiệu quả, thiết thực, tạo cơ sở, động lực để thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ trong toàn quân. Nhiều học viện, nhà trường đã trở thành điển hình trong phong trào học tập ngoại ngữ, như: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Thông tin... 

Học viện Quân y đã xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo tiên tiến cho bác sĩ nội trú và cao học; tổ chức giảng dạy và bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh. Đồng thời, Học viện Quân y còn triển khai và hoàn thiện một số giáo trình song ngữ dành cho đối tượng bác sĩ đa khoa như cuốn nội khoa, ngoại khoa… Hiện có nhiều bộ môn, khoa trong nhà trường đăng ký viết mới giáo trình song ngữ và đang trong giai đoạn triển khai, hoàn thiện.

Đến nay, các đối tượng đào tạo đại học, sau đại học trong các học viện, trường Quân đội từng bước đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ; đó là cơ sở, nền tảng cơ bản để cán bộ Quân đội nghiên cứu, khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Học viện Kỹ thuật Quân sự, những năm gần đây, việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trên các tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS đã trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều học viên đã tự tin viết và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp, luận văn, luận án bằng ngoại ngữ. 

Ngày càng nhiều hội thảo quốc tế được nhà trường đăng cai, tổ chức thành công. Các đội tuyển Olympic tiếng Anh, tiếng Nga của học viện luôn có kết quả cao trong các cuộc thi cấp toàn quân trong hai năm qua… 

10 năm qua, các học viện, nhà trường đã triển khai nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu gần 1.100 nhiệm vụ, đề tài khoa học, sáng kiến cấp Nhà nước, cấp Bộ và hàng chục nghìn đề tài, sáng kiến cấp ngành và cấp cơ sở, công bố khoa học trong nước và quốc tế. 

Phong trào nghiên cứu khoa học của học viên có nhiều chuyển biến tích cực; số lượng học viên đạt giải cao trong hội thi, hội nghị về khoa học ngày càng tăng, có nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; kết quả học viên các trường đã đạt 629 giải thưởng khoa học trong hội thi, hội thao, trong đó có 247 giải quốc tế, 41 giải quốc gia, 341 giải cấp Bộ Quốc phòng và nhiều giải cao trong Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm