Thi đua Quyết thắng: Đòn bẩy để Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(PLVN) - 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với Phong trào Thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương đạt kết quả thiết thực.

Huấn luyện công kích ngư lôi ở tàu hải quân 331

Huấn luyện công kích ngư lôi ở tàu hải quân 331

 Hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị

Chủ đề xuyên suốt của Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân giai đoạn 2020-2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; trong đó phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu sau: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng (TĐ-KT).

Tổ chức tốt Phong trào TĐQT gắn với Phong trào Thi đua yêu nước, với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tạo động lực trực tiếp góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Nói về kết quả công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT giai đoạn 2015-2020, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng cho biết, 5 năm qua, phong trào TĐQT đã hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, xung kích vào những nhiệm vụ mới, khó khăn, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bằng các hình thức phong phú, sinh động. 

Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo thành những cao trào hành động cách mạng liên tục cổ vũ, động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích, góp phần quan trọng để toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phong trào TĐQT là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đề cao cảnh giác, chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Thực hiện tốt “3 khâu đột phá”

Phong trào TĐQT đã hướng vào thực hiện tốt “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh” đạt kết quả tích cực.

Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trọng tâm là huấn luyện, kiểm tra, đánh giá cán bộ, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, qua kiểm tra, đánh giá kết quả, 100% các nội dung đều đạt khá trở lên, 28 đơn vị cấp trung, lữ đoàn 5 năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Tham gia và tổ chức các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao toàn quốc và các giải thi đấu quốc tế đạt kết quả cao.

 Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ tốt”, “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, xây dựng nhà trường thông minh trong hệ thống nhà trường quân đội bước đầu đạt được kết quả tốt. 

Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về xây dựng chính quy, chấp hành điều lệnh gắn với bảo đảm an toàn, nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có 3 năm liên tục trở lên bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phong trào TĐQT cũng đã thúc đẩy toàn quân thực hiện tốt chức năng là đội quân lao động sản xuất, phát huy nội lực, tiềm năng, động viên ý chí tự lực, tự cường xây dựng quân đội và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước. 

Bên cạnh đó, Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng để củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó “máu thịt” quân - dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo, hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, nổi bật nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, lực lượng quân đội đã được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm