Ninh Bình tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thi hành án dân sự

(PLVN) -Ngày 13/11, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Ninh Bình tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thi hành án dân sự

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Song Tùng, TVTU, Giám đốc Sở Tài chính; các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, năm 2020, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chỉ đạo các ngành kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong công tác THADS. Việc phối, kết hợp giữa các ngành đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Cơ quan THADS các cấp đã tích cực chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo cùng cấp, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi hành án, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số việc và tiền thụ lý mới tăng cao hơn so với năm 2019, nhiều vụ việc liên quan đến kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tranh chấp dân sự với giá trị phải thi hành lớn phát sinh nhưng kết quả công tác THADS, hành chính trong năm 2020 cao hơn năm 2019; tăng 4,36% về số vụ và 3,24% về số tiền. 

Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp đã được tập trung giải quyết dứt điểm. Các vụ việc có số tiền phải thu lớn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tổ chức cưỡng chế thi hành thành công, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, chia sẻ bài học kinh nghiệm cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới..

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định trong năm 2020, cơ quan thi hành án đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt hơn công tác THADS trong năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Cục THADS tỉnh tiếp tục tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 về THADS. 

Phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS cho nhân dân. Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án, đảm bảo việc chỉ đạo tập trung, thống nhất từ tỉnh đến huyện. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thi hành án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hòa giải, kiểm tra, kiếm soát việc thi hành án. Cục thi hành án tỉnh, chi cục thi hành án các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các hội nghị chuyên đề, tìm giải pháp thi hành các vụ việc có số tiền lớn, khó thi hành; các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Tập trung kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không thi hành án hoặc chống đối việc THADS.

Xây dựng, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ thi hành án, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm