Phải có cách nhìn mới, tiếp cận mới về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật

(PLVN) -Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp nghe báo cáo về Chủ đề, Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam diễn ra ngày 14.8. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục pháp luật (PBGDPL) Phan Hồng Nguyên cho biết mục đích ban hành kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cơ quan Bộ Tư pháp; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp; Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Bộ Tư pháp, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2020.

Phải có cách nhìn mới, tiếp cận mới về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật ảnh 1
 

Kế hoạch yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam

Nội dung các hoạt động Ngày Pháp luật 2020 bao gồm: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ Tư pháp; Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”; Tổ chức Hội thảo cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam"…

Phải có cách nhìn mới, tiếp cận mới về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật ảnh 2
 

Đặc biệt điểm nhấn của Ngày Pháp luật năm nay theo Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên là tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam kết hợp Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”  do Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện cùng một số đơn vị liên quan.

Phải có cách nhìn mới, tiếp cận mới về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật ảnh 3
 

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã đánh giá cao nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống của Ngay Pháp luật Việt Nam năm nay. Đại diện các đơn vị cũng cho ý kiến vào hầu hết các vấn đề trong dự thảo kế hoạch, từ mục đích, yêu cầu, chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền đến các nội dung cụ thể và cách thức tổ chức thực hiện. 

Phải có cách nhìn mới, tiếp cận mới về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật ảnh 4
 

Vụ trưởng Lê Vệ Quốc tiếp thu các ý kiến đóng góp và cho biết, với Ngày Pháp luật năm nay, khi xây dựng Dự thảo Kế hoạch Vụ cũng có nhiều ý tưởng và tham vọng tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh Covid như hiện nay thì các hoạt động đều phải tính toán rất cẩn trọng để đảm bảo tính khả thi. Vụ trưởng Vụ PBGDPL cũng nói rõ hơn một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm đồng thời mong muốn các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ trong phạm vi chức năng của mình sẽ đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 2020.

Phải có cách nhìn mới, tiếp cận mới về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật ảnh 5
 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu, kế hoạch cần đầu tư xây dựng kỹ hơn, đặt trong bối cảnh các sự kiện lớn của đất nước năm 2020. Đặc biệt cần bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. “Với chức năng của Bộ, ngành Tư pháp, là cơ quan chủ trì trong công tác PBGDPL phải có cách nhìn mới, cách tiếp cận mới về công tác PBGDPL nói chung và việc tổ chức Ngày Pháp luật nói riêng”. Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về chủ đề Ngày Pháp luật với vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng mong muốn, kế hoạch phải có ý nghĩa định hướng cho việc tăng cường công tác PBGDPL, phải xây dựng nhiều phương án không chỉ bó hẹp trong phạm vi Bộ, ngành Tư pháp mà phải có sức lan tỏa với xã hội. 

Về các nội dung cụ thể của kế hoạch Thứ trưởng yêu cầu phải rà soát lại theo hướng thiết thực, hiệu quả để làm sao phát huy tính chủ động, tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là khối cơ sở đào tạo, phát huy thế mạnh của các cơ quan như Liên đoàn Luật sư, Hội Luật gia…để Ngày pháp luật thực sự là Ngày hội trong công tác PBGDPL. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng gợi mở, Vụ PBGDPL có thể phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tọa đàm về xóa nghèo pháp luật để nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, và xã hội trong công tác PBGDPL.. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm