Phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng quê hương Bác Hồ

(PLVN) - Nhờ sự quan tâm của Trung ương, hỗ trợ của các địa phương, nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để cán đích với nhiều kết quả ấn tượng. Với sự chuẩn bị công phu, đột phá cả về văn kiện và nhân sự, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX kỳ vọng sẽ đưa Nghệ An tiến nhanh, vững chắc trong thời gian tới. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Nhiều thành tích nổi bật

Nhiệm kỳ 2015 – 2020,  Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh. Trong đó nổi bật là đã đạt và vượt mức 24/35 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đề ra.

Kinh tế phát triển khá nhanh: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,84%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Cơ cấu lại ngành nông nghiệp bước đầu đạt những kết quả khả quan; Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục phát triển, tạo nền tảng tốt cho những năm tới; Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, gấp khoảng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. 

Kinh tế biển và vùng ven biển đóng góp lớn vào quy mô kinh tế của tỉnh (khoảng 56% GRDP). Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện ngày càng tốt hơn. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; số học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhiều năm xếp trong tốp đầu cả nước, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ.

Nhiệm kỳ tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Nghệ An xác định đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện các quy định nêu gương.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đề án, kế hoạch của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được tăng cường. Hệ thống y tế được sắp xếp lại gắn với thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động; y tế dự phòng ứng phó tốt với các tình huống, nhất là đại dịch Covid-19. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo khá toàn diện trên các nội dung, lĩnh vực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện rõ qua từng năm, hiện đứng thứ 18 cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ. Quốc phòng được giữ vững, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành điểm sáng của cả nước. Số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước.

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã có 246/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới được UBND tỉnh công nhận, chiếm 59,85%, trong đó có 6 xã thuộc huyện nghèo 30a; 2 xã biên giới; có 30 xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; 87 xã có đông đồng bào giáo dân; 40 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm được đưa vào sử dụng như: Đường N5 – Khu kinh tế Đông Nam – Đô Lương; cầu Yên Xuân; đường Tây Nghệ An giai đoạn 2; đường nối Quốc lộ 1 – Hoàng Mai – Thái Hòa; các cầu vượt đường sắt. Sân bay Vinh được đầu tư nâng cấp nhiều hạng mục quan trọng. Hoàn thành nâng cấp luồng cho tàu 10.000 DWT đầy tải vào Cảng Cửa Lò; đưa vào khai thác Cảng xăng dầu DKC, cảng chuyên dùng Vissai…

Đặc biệt, từ đầu tháng 10 vừa qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đi vào vận hành, hoạt động. Đây là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức…

Đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh - bền vững

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Nghệ An xác định mục tiêu là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng quê hương Bác Hồ ảnh 1
 Một góc thành phố Vinh.

Phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh xác định 26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 7 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 5 chỉ tiêu về môi trường và 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Để thực hiện những mục tiêu đó, Nghệ An tập trung chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển các ngành, sản phẩm có khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển nền nông nghiệp thông minh, đa chức năng, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Cùng với đó là tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái, nông nghiệp sạch. Phát triển kinh tế biển và vùng ven biển. Xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm lĩnh vực nông lâm, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 đạt 4,5 - 5%. 

Đồng thời, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng có lợi thế so sánh của tỉnh; chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng khoa học - công nghệ, ứng dụng công nghệ cao.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm lĩnh vực công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 đạt 14,5 - 15,5%. Phấn đấu đưa Nghệ An trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, du lịch của vùng Bắc Trung bộ. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025 đạt 8 - 9%.

Nghệ An cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng Nghệ An thành trung tâm khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung bộ. Phấn đấu đến năm 2025, công nghệ sản xuất các sản phẩm chủ yếu của tỉnh có tỷ lệ đổi mới công nghệ 35 - 38%. 

Song song với đó là đẩy mạnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ những kết quả đã đạt được và các mục tiêu, cụ thể như trên, chính quyền và nhân dân các dân tộc của Nghệ An gửi gắm niềm tin về một kỳ Đại hội thành công, đưa Nghệ An tiến nhanh, vững chắc trong thời gian tới; xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tin yêu của Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 1.453 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 779 đảng bộ, 674 chi bộ). Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn 91 cơ sở đảng chỉ đạo đại hội điểm, để rút kinh nghiệm. Các đại hội cơ sở đều bầu 1 lần đủ số lượng (10.389 đồng chí, giảm 9% so với nhiệm kỳ trước), cơ bản đúng cơ cấu, phương án nhân sự chuẩn bị.
Đảng bộ Nghệ An có 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó 26 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở giao quyền cấp trên cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 4 đảng bộ chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm. Đến ngày 30/8/2020, đã hoàn thành đại hội 26/26 đảng bộ theo đúng tiến độ. Số lượng cấp ủy viên được bầu 899 (giảm 5,75% so với nhiệm kỳ trước), bầu tại đại hội 879. Số phiếu trúng cử cao nhất 100%, số phiếu trúng cử thấp nhất 59,3%...
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm