Phiên họp 34 của UBTVQH diễn ra trong 3 ngày

(PLVN) - Theo Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội, dự kiến từ ngày 8 - 10/5 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ họp phiên họp thứ 34.

Phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Theo dự kiến, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Các thành viên UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

UBTVQH cũng sẽ xem xét việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương; xem xét việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung danh mục mới vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội và một số nội dung khác.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm