Phú Thọ bãi bỏ 26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hóa và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, lý lịch tư pháp; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

Phú Thọ bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp; Ảnh minh họa

Phú Thọ bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp; Ảnh minh họa

Theo Quyết định, tỉnh sẽ bãi bỏ 26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp. Trong đó, với lĩnh vực giám định tư pháp, có 4 thủ tục bị loại bỏ bao gồm: Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Các thủ tục này đã được công bố tại Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong các lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính thì các thủ tục này không đáp ứng đủ điều kiện của thủ tục hành chính, vì vậy được đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính.

Đối với lĩnh vực công chứng, sẽ có 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Theo UBND tỉnh Phú Thọ, các thủ tục trên đã được công bố tại Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 và Quyết định số 711/QĐ-BTP ngày 23/5/2017.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính thì các thủ tục này không còn đáp ứng đủ điều kiện của thủ tục hành chính, vì vậy được đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính; một số thủ tục hành chính được ghép lại.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ ban hành mới, chuẩn hóa và sửa đổi, bổ sung 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng; 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giám định tư pháp; 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phú Thọ; nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Phú Thọ tại địa chỉ http://dichvucong.phutho.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm