Phú Thọ chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Phú Thọ chốt danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 113 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 


Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức  người ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 16/4/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Phú Thọ có 12/12 người đủ tiêu chuẩn được hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử đại biểu QH khóa XV. 

Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu QH khóa XV, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất danh sách giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu QH (chưa tính 3 người của Trung ương).

Cũng sau hiệp thương lần thứ hai, toàn tỉnh Phú Thọ có 147/147 người đủ điều kiện được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất và chốt danh sách giới thiệu 113 người ra ứng cử đại biểu HĐND.

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu QH khóa XV gồm: 6 người là nữ; 6 người là người dân tộc thiểu số; người trẻ dưới 40 tuổi là 7 người và 4 người ngoài Đảng.

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 46 người là nữ; 12 người là người ngoài Đảng; 34 người trẻ dưới 40 tuổi; 12 người là người dân tộc thiểu số và 3 người là người tôn giáo.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu QH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa.

Hiện thực bác bỏ luận điệu vu cáo “Tự do báo chí”

Đã trở thành quy luật, vào các dịp ngày Tự do báo chí thế giới (3/5) hay kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), một số cá nhân, tổ chức, đài báo tiếng Việt ở nước ngoài có quan điểm, tư tưởng chống phá Việt Nam như Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), Tổ chức Bảo vệ ký giả (CPJ), Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Ngôi nhà tự do (Freedom House), Đài Á châu tự do (RFA)... lại đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí”.

Đọc thêm