PVN được đánh giá cao trong cân đối ngân sách nhà nước

(PLVN) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách nhà nước (NSNN).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Góp phần tăng trưởng GDP

Theo báo cáo Quyết toán NSNN năm 2017 vừa được Chính phủ trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, quyết toán thu NSNN năm 2017 đạt 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, năm 2017, thu từ dầu thô đạt 49.583 tỷ đồng, tăng 29,5% (11.283 tỷ đồng) so với dự toán. Đồng thời, PVN đã nộp vào ngân sách 3.561 tỷ đồng khoản kết dư chi phí phát sinh năm 2017 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, nhờ đó thu NSNN từ dầu thô tăng 29,5% so với dự toán.

Còn tại Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVN, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,08%. Tổng doanh thu toàn PVN năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017.

Đặc biệt, nộp NSNN toàn PVN năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ  đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách Trung ương năm 2018. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của PVN đạt 47,1 nghìn tỷ đồng (kế hoạch 19,1 nghìn tỷ đồng), vượt gấp 2,5 lần kế hoạch năm, tăng 23% so với năm 2017.

Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, 4 tháng đầu năm 2019, NSNN đang thặng dư 88,7 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, thu từ dầu thô tháng 4 ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán năm.

Giúp ổn định kinh tế vĩ mô

Nhận định về những đóng góp của ngành Dầu khí đối với phát triển kinh tế - xã hội, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua nhiều khóa làm đại biểu Quốc hội, ông thấy khi nào bức bách về ngân sách, bức bách về tăng trưởng thì phải dùng dầu khí để quyết định tăng trưởng, năng suất lao động và NSNN. “Có những lúc chúng ta báo cáo trước Quốc hội là không hoàn thành thu ngân sách và không bảo đảm được tốc độ tăng trưởng, nhưng sau 1 tháng, khi chúng ta có những quyết sách về dầu khí thì chúng ta hoàn thành được những nhiệm vụ đó”, ông Lợi nói.

Theo PVN, mặc dù thị trường dầu khí thế giới 3 tháng đầu năm 2019 có nhiều biến động, quý I/2019, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức từ 2-8% kế hoạch. Đặc biệt, các chỉ tiêu tài chính của PVN như tổng doanh thu, nộp NSNN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng doanh thu của toàn PVN đạt 162,7 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm; nộp NSNN toàn PVN đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,2% so với kế hoạch quý I và bằng 27,0% kế hoạch năm.

Đánh giá về việc tạo cơ chế chính sách để tiếp tục phát triển ngành dầu khí trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định: Cần phải có một cách nhìn nhận khác về dầu khí. 

Ông Kiên phân tích: Chúng ta đều thấy tác động của ngành Dầu khí rất lớn với nền kinh tế và quá trình phát triển của đất nước. Đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, tiềm lực kinh tế của nước ta đã thay đổi, đòi hỏi ngành Dầu khí, các cơ quan quản lý Nhà nước cần có cách nhìn khác về tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, về ứng dụng khoa học công nghệ, về phương thức đi tắt đón đầu tổ chức sản xuất của ngành Dầu khí trong tương lai.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhấn mạnh, phải nhìn nhận các yếu tố liên quan đến môi trường hoạt động của ngành Dầu khí đã có nhiều thay đổi. Để cho các doanh nghiệp dầu khí hoạt động hiệu quả, đòi hỏi sự thay đổi và nâng cao trách nhiệm của Chính phủ với tư cách chủ sở hữu của PVN.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm